angol-svéd fordítás erre a szóra: obligation incumbent

EN

"obligation incumbent" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "obligation incumbent".

Hasonló fordítások a(z) "obligation incumbent" szóra svédül

obligation főnév
incumbent főnév
incumbent melléknév

Példamondatok a(z) "obligation incumbent" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThese rest primarily on the obligation incumbent on employers to determine and assess risks.
Dessa åtgärder grundar sig främst på arbetsgivarnas skyldighet att fastställa och bedöma riskerna.
EnglishGermany, then, is also a symbol of Europe, and if there is any obligation incumbent on our generation, then it is the obligation to speak the truth.
Tyskland är därför också en symbol för Europa och om vår generation har någon skyldighet så är det att säga sanningen.
EnglishIt is the Commission which, despite the obligation incumbent upon it, botches the impact studies that have to accompany its legislative proposals.
Det är kommissionen som trots sina förpliktelser schabblar bort de konsekvensanalyser som måste åtfölja lagstiftningsförslagen.
EnglishHowever, the obligation incumbent on farmers to reside on their own farms is judged to be unlawful, despite the unanimous verdict of the Danish Parliament to the contrary.
Men den skyldighet som åligger jordbrukare att bo på sina egna gårdar döms som olaglig, trots att det enhälliga utslaget i det danska folketinget var det motsatta.

Más szótárak

English
  • obligation incumbent

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.