angol-svéd fordítás erre a szóra: objectionable

EN

"objectionable" svéd fordítás

EN objectionable
volume_up
{melléknév}

objectionable (és: bad, invidious, naughty, offensive)
To subject a country to pressure to make it take a step backwards in its environmental policy is highly objectionable.
Att utsätta ett land för påtryckningar för att det skall ta steg tillbaka i sin miljöpolitik är djupt stötande.
It would perhaps be better for Mr Farage to relinquish his mandate if he finds the European Union and the European Parliament so objectionable.
Det skulle kanske vara bättre för Nigel Farage om han avsade sig sitt uppdrag, om han finner Europeiska unionen och Europaparlamentet så stötande.
This objectionable omission, which has already cost large numbers of human lives, must be challenged actively.
Dessa obehagliga försummelser, som till och med redan kostat många människor livet, måste bekämpas aktivt.
objectionable (és: creepy, disgusting, evil, foul)
objectionable (és: reprehensible, reprehensive)
Agricultural policy is particularly objectionable.
Jordbrukspolitiken är särskilt förkastlig.
Corrupt and dubious though the Fatah state was, a state ruled by Hamas would be even more objectionable.
Även om Fatah-staten var korrumperad och suspekt, skulle en stat som styrs av Hamas vara ännu mer förkastlig.
This agreement in particular is especially objectionable because Morocco has been occupying Western Sahara illegally for many years.
Just detta avtal är särskilt förkastligt, eftersom Marocko sedan många år ockuperar Västsahara illegalt.
objectionable (és: bad, offensive, shocking)
objectionable (és: disquieting, serious, uneasy, grave)
Another example from my Amendment 55: no funds for ethically objectionable research if less objectionable alternatives are available.
Ett annat exempel från mitt ändringsförslag 55 är att ingen finansiering skall ges till etiskt betänklig forskning om det finns alternativ som är mindre betänkliga.
This is less objectionable to the WTO and therefore will help with the overall agricultural negotiations in which the Commission is involved.
Detta är mindre betänkligt för WTO och kommer därför att vara ett stöd i de övergripande jordbruksförhandlingar kommissionen är involverad i.
objectionable (és: displeasing, objectional)

Szinonimák (angolul) a(z) objectionable szóra:

objectionable
objection

Példamondatok a(z) "objectionable" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe European Parliament does not believe these types of extremism are objectionable.
Enligt Europaparlamentet behöver dessa sorters extremism inte ifrågasättas.
EnglishThe way in which this was done at the end of yesterday's debate is objectionable in my view.
Det sätt på vilket det skedde i slutet av debatten, tycker jag är oacceptabelt.
EnglishThese are not defined, though, which I find extremely objectionable.
Dessa definieras dock inte, vilket jag anser är fullständigt förkastligt.
EnglishChildren themselves have access to violence on the Internet, which must be objectionable to us all.
Även barn ges tillgång till våld via Internet, vilket vi alla bör förkasta.
EnglishYou do not have to be a eurosceptic to find that objectionable.
Man behöver inte vara en EU-kritiker för att ha invändningar mot detta.
EnglishI also find it objectionable that the Left have devalued the terms ‘standards’ and ‘values’.
Jag finner det också betänkligt att vänstern har devalverat begreppen ”normer” och ”värderingar”.
EnglishWe are to vote on many such objectionable proposals later today.
Vi ska rösta om många sådana förkastliga förslag senare idag.
EnglishThis list of what we think are downright objectionable items of expenditure in the EU can be extended still further.
Denna lista över vad vi menar är direkt förkastliga utgifter i EU kan göras ännu längre.
EnglishThis objectionable omission, which has already cost large numbers of human lives, must be challenged actively.
Dessa obehagliga försummelser, som till och med redan kostat många människor livet, måste bekämpas aktivt.
EnglishWe are already distancing ourselves from the USA, and an objectionable anti-Americanism occasionally puts in an appearance.
Man distanserar sig redan till USA, och i flera fall uppstår rent av en motbjudande antiamerikanism.
EnglishWhat was so objectionable to the committee?
Vad var det som utskottet fann så förkastligt?
EnglishThis agreement in particular is especially objectionable because Morocco has been occupying Western Sahara illegally for many years.
Just detta avtal är särskilt förkastligt, eftersom Marocko sedan många år ockuperar Västsahara illegalt.
EnglishI believe that one objectionable item is the issue of worldwide stock market speculation on cereal and cocoa products.
Jag anser att en fråga som väcker anstöt är den världsomfattande börsspekulationen rörande spannmål och kakaoprodukter.
EnglishThis is its most objectionable element.
Detta är det mest betänkliga inslaget.
EnglishThis is objectionable and unacceptable.
Detta är förkastligt och oacceptabelt.
EnglishI do not see anything objectionable in this.
EnglishIt asked the city of Strasbourg to make such space available – and there is nothing objectionable about that either.
Parlamentet bad staden Strasbourg att ställa sådana lokaler till förfogande – och detta kan man inte heller göra några invändningar mot.
EnglishGoogle's SafeSearch uses automated methods to help prevent objectionable and adult content from appearing in your search results.
Här kan du aktivera eller inaktivera Google Instant, en funktion som gör att sökresultat visas medan du skriver och anpassas efter vad du skriver.
EnglishThese programmes are objectionable and absurd but we cannot attack them through legislation or administrative intervention.
Jag anser att detta är fullständigt oacceptabelt och vansinnigt, och man kan ju inte bekämpa det genom lagstiftning eller genom administrativa ingripanden.
EnglishThis is less objectionable to the WTO and therefore will help with the overall agricultural negotiations in which the Commission is involved.
Detta är mindre betänkligt för WTO och kommer därför att vara ett stöd i de övergripande jordbruksförhandlingar kommissionen är involverad i.