angol-svéd fordítás erre a szóra: nursery school

EN

"nursery school" svéd fordítás

EN

nursery school {főnév}

volume_up
nursery school (és: preschool, pre-school)
volume_up
förskola {hímn. és nőn.}
In Schirnding, for example, we have a German-Czech nursery school.
I Schirnding har vi till exempel en tysk-tjeckisk förskola.
They do not realise that media education must take place both in the family home and in the classroom, and start at nursery school.
De är inte medvetna om att mediauppfostran måste ske både i hemmet och i skolan, och redan i förskolan.
The nursery school, as the initial stage in the education system, must be the focus of far greater attention than has hitherto been devoted to it in most European countries.
Förskolan som det lägsta steget i utbildningen måste skänkas långt större uppmärksamhet än som länge varit fallet i de flesta europeiska länder.
nursery school (és: part-time pre-school, play school)
volume_up
lekskola {hímn. és nőn.}
If that is to be the case, then our work here in the future will be like that of a nursery school and we will never make any progress.
I så fall kan vi arbeta här som i en lekskola i framtiden och kommer ingen vart.

Hasonló fordítások a(z) "nursery school" szóra svédül

nursery főnév
school főnév
to school ige
Swedish

Példamondatok a(z) "nursery school" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey also expect the children's nursery and school to be repaired as soon as possible.
De förväntar sig också att daghemmet och skolan renoveras så snart som möjligt.
EnglishYou know, we had to take our little brothers to nursery school... if that's okay with you.
Vet du, vi var tvugna att ta me våran lillebror till vårdskolan... om det okay för dig.
EnglishLeadership - and I learnt this back in nursery school - is primarily achieved by setting a good example.
Ledarskap - och det fick jag lära mig redan i förskolan - uppnås framför allt genom att vara ett gott föredöme.
EnglishThey do not realise that media education must take place both in the family home and in the classroom, and start at nursery school.
De är inte medvetna om att mediauppfostran måste ske både i hemmet och i skolan, och redan i förskolan.
English(SL) On 1 February this year, unidentified persons set fire to a nursery school in Trieste for children from the Slovene minority.
(SL) Den 1 februari i år satte okända personer eld på ett daghem för barn från den slovenska minoriteten i Trieste.
EnglishWe are not at nursery school here.
EnglishIn my home country, Sweden, where corporal punishment is banned, every child at nursery school and all young people know that adults may not strike a child.
I mitt hemland, Sverige, där barnaga är förbjuden, vet vartenda dagisbarn och alla unga människor att vuxna inte får slå barn.
EnglishThe nursery school, as the initial stage in the education system, must be the focus of far greater attention than has hitherto been devoted to it in most European countries.
Förskolan som det lägsta steget i utbildningen måste skänkas långt större uppmärksamhet än som länge varit fallet i de flesta europeiska länder.
EnglishThe male nursery school teacher or woman fire-fighter are still exceptions to the rule - as are women who make it to the very top on management boards, as directors or on political committees.
Men fortfarande hör det också till undantagen att kvinnor kommer fram till toppen inom direktionen, direktörsposterna eller de politiska instanserna.
EnglishThis means there are nursery school places for barely 40% of these children, while there are 352 crèches in Poland, which are used by only 2% of children under three.
Detta innebär att det finns förskoleplatser för knappt 40 procent av dessa barn samtidigt som det finns 352 förskolor i Polen, som bara används av två procent av barnen under tre års ålder.
EnglishIt is, of course, possible for the Commission to issue a special directive concerning what nursery school staff, or other adults, should do when they have more than one child to take care of.
Det är ju möjligt att kommissionen också får utfärda ett speciellt direktiv när det gäller hur förskolepersonal, eller andra vuxna, skall uppföra sig när de har fler än ett barn att ta hänsyn till.