angol-svéd fordítás erre a szóra: numerical

EN

"numerical" svéd fordítás

EN

numerical {melléknév}

volume_up
numerical (és: numeric)
Burst Test the clamped conditions Numerical modeling of blast
Sprängförsök under inspända förhållanden Numerisk modellering av sprängning
Doktorand - Field trials Ali Beyglou, MSc Changping Yi Ph.D - Numerical Modeling
Doktorand- Fältförsök Ali Beyglou, MSc Changping Yi Ph.D - Numerisk modellering
You can also edit, move with numerical precision or delete inserted snap points and lines.
Du kan även redigera de infogade stödlinjerna och -punkterna (flytta dem med numerisk exakthet eller radera dem).
numerical
numerical (és: digital, numeral)
numerical

Szinonimák (angolul) a(z) numerical szóra:

numerical

Példamondatok a(z) "numerical" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishValidMill - Validation of numerical models for grinding in rotary drum mills
ValidMill - Validering av numeriska modeller för malning i roterande trumkvarnar
EnglishNumber and numerical strength of the interparliamentary delegations (vote)
De interparlamentariska delegationernas antal och antal ledamöter (omröstning)
EnglishNumber 1; Number 2;...Number 30 are numerical arguments, which represent a sample.
tal 1, tal 2...tal 30 är numeriska argument som utgör ett stickprov.
EnglishText fields are sorted alphabetically (A-Z), numerical fields in ascending order (0-9).
Data i det markerade fältet sorteras i stigande ordning när du klickar på den här ikonen.
EnglishNumber 1, number 2...number 30 are numerical arguments representing a sample of the distribution.
tal 1, tal 2...tal 30 är numeriska argument som utgör stickprov för fördelningen.
EnglishProposal for a decision on the numerical strength of the interparliamentary delegations (Doc.
Förslag till beslut om antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna (Dok.
EnglishNumber 1,number 2,...number 30 numerical arguments representing a sample.
tal 1, tal 2...tal 30 är numeriska argument som utgör ett stickprov.
EnglishNumber 1; Number 2;...Number 30 are numerical arguments, the largest of which must be determined.
tal 1; tal 2;...tal 30 är numeriska argument, vars största tal ska bestämmas.
EnglishProposal for a decision on the numerical strength of the interparliamentary delegations ( Doc.
Förslag till beslut om antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna ( Dok.
EnglishYou can preset the value intervals in numerical and currency spin boxes.
För numeriska fält och valutafält kan du ange en steglängd med egenskaper " Rotationsfält ".
EnglishMarking this menu entry highlights numerical values in your sheet.
Om du aktiverar den här menyposten framhävs värdena i en tabell med färg.
EnglishNumber 1,number 2,...number 30 are numerical arguments representing an entire population.
tal 1, tal 2...tal 30 är numeriska argument som utgör en population.
EnglishNumber 1; Number 2;...Number 30 are numerical arguments, the smallest of which must be determined.
tal 1; tal 2;...tal 30 är numeriska argument, vars minsta tal ska bestämmas.
EnglishIn an error occurs, the function returns a logical or numerical value.
Vid fel returnerar funktionen ett logiskt eller ett numeriskt värde.
EnglishDefine here your own colors using the two-dimensional graphic and/or numerical gradient chart.
Här kan du definiera en egen färg i en tvådimensionell tonad grafik och / eller numeriskt.
EnglishProposal for a decision on the numerical strength of the standing committees (Doc.
Förslag till beslut om antal ledamöter i utskotten (Dok.
EnglishProposal for a decision on the numerical strength of the standing committees ( Doc.
Förslag till beslut om antal ledamöter i utskotten ( Dok.
EnglishThe methodology adopted is analytical, experimental and numerical.
De metoder som används är analytiska, experimentella och numeriska.
EnglishEnter the number of decimal places for a numerical field or decimal field.
Anger antalet decimaler för ett talfält eller decimalfält.
EnglishThe tools applied are experimental, analytical and numerical methods.
Det görs med experimentella, analytiska och numeriska metoder.