angol-svéd fordítás erre a szóra: numeric

EN

"numeric" svéd fordítás

EN

numeric {melléknév}

volume_up
numeric (és: numerical)
Alphanumeric and numeric sort keys may be combined.
Du kan kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.
Number 1,Number 2,...Number 30 are numeric arguments representing a random sample of distribution.
tal 1, tal 2,...tal 30 är numeriska argument som representerar ett stickprov i fördelningen.
The number formats supplied here are only available for certain database fields, for example, numeric or boolean fields.
Nummerformaten som finns här är bara tillgängliga för vissa databasfält, t.ex. numeriska eller booleska fält.

Szinonimák (angolul) a(z) numeric szóra:

numeric

Példamondatok a(z) "numeric" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFor example, you cannot convert a text field to a numeric field or vice versa.
Här kan Du t ex inte konvertera ett textfält till ett numeriskt fält eller tvärtom.
EnglishShows the smallest N % (numeric value as parameter) of the entire values.
Visar de minsta N% (numeriskt värde som parameter) av det totala antalet värden.
EnglishShows the largest N % (numeric value as parameter) of the total values.
Visar de största N% (numeriskt värde som parameter) av det totala antalet värden.
EnglishText refers to the text for which to return a numeric code of the first character.
text är den text för vilken det första tecknets kod ska tas fram..
EnglishHere you can enter the minimum and maximum numeric value for the formatted field.
Här anger Du minsta och högsta värde för det formaterade fältet.
EnglishNumber 1,Number 2,...Number 30 are numeric arguments representing a random sample of distribution.
tal 1, tal 2,...tal 30 är numeriska argument som representerar ett stickprov i fördelningen.
EnglishReturns a numeric code for the first character in a text string.
Här visas koden för det första tecknet i en text eller en sträng.
EnglishIn the Format list box, define if the value should be inserted in a text or numeric format.
I listrutan Format anger du om det registrerade värdet ska infogas i textformat eller i ett numeriskt format.
EnglishShows the N (numeric value as parameter) smallest values.
Visar de N (numeriskt värde som parameter) minsta värdena.
EnglishShows the N (numeric value as parameter) largest values.
Visar de N (numeriskt värde som parameter) största värdena.
EnglishAlphanumeric and numeric sort keys may be combined.
Du kan kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.
EnglishThe number formats supplied here are only available for certain database fields, for example, numeric or boolean fields.
Nummerformaten som finns här är bara tillgängliga för vissa databasfält, t.ex. numeriska eller booleska fält.
EnglishInsert calculations or fixed numeric values.
Infogar beräkningar eller fasta siffervärden.
EnglishDCOUNTA counts the number of rows (records) in a database that match the specified search conditions, and contain numeric or alphanumeric values.
DANTALV räknar antalet rader (dataposter) i en databas som överensstämmer med de inmatade sökkriterierna och som innehåller numeriska eller alfanumeriska värden.
EnglishYou can use the numeric keypad to quickly enlarge, reduce or reset the view of a graphic or presentation to its original scale without having to access the menus or dialog boxes.
Om du vill förstora eller förminska vyn av ett grafikobjekt eller presentation eller återställa originalskalan kan du använda den numeriska delen av tangentbordet.