EN mock
volume_up
{főnév}

mock (és: fun, mockery, ridicule)

Szinonimák (angolul) a(z) mock szóra:

mock
English

Példamondatok a(z) "mock" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd I say that sincerely, partly because -- (Mock sob) -- I need that!
Och jag menar det, delvis för att - (låtsassnyftar) - Jag behöver det!
EnglishIn today's debate we are discussing real issues, and quite rightly not fighting mock battles.
I dagens debatt talar vi om de egentliga problemen och bör inte ägna oss åt skenfäktningar.
EnglishThis is a mock-up of how one of these labels will look in future.
Här har ni modellen för den märkning vi tror på för framtiden.
EnglishThere is only one small and very fragile thing that many people mock and which is simply called ‘ democracy’.
Med en historia som Europas bakom oss kan vi helt enkelt inte göra det!
EnglishI am afraid this may only be a mock trial.
Jag befarar således att det bara skall bli en låtsasrättegång.
EnglishThere is only one small and very fragile thing that many people mock and which is simply called ‘democracy’.
Det finns bara en liten och mycket ömtålig sak som många människor hånar och som helt enkelt kallas ”demokrati”.
EnglishYou have just heard confirmation, from Mr Sylla, that this planned mock trial is at least going to be adjourned for a few days.
Ni kommer att få bekräftat ur vår kollega Syllas mun att det sålunda beräknade domen skall uppskjutas minst några dagar.
EnglishCriminals mock society's laws.
Brottslingar hånar samhällets lagar.
EnglishMr President, I would like to start by contradicting what has just been said by Mr Fava, who was of the opinion that we are engaging in mock combat.
Herr talman! Jag vill framföra en invändning till föregående talare som ansåg att det pågår en skenfäktning här.
EnglishFlanders and Belgium, on the other hand, opted for mock transparency by lumping all the figures together, which made proper analysis impossible.
Flandern och Belgien å andra sidan valde skenbar insyn genom att bunta i hop alla siffror, vilket omöjliggjorde en riktig analys.
EnglishIt is easy to mock, but, as always where this kind of rather bizarre text is concerned, there are serious issues just beneath the surface.
Man kan förvisso ironisera, men som alltid i denna typ av litet folkloristiska texter, finns det allvarliga och viktiga frågor mellan raderna.
EnglishFreedom does not insult, it does not despise anyone, it does not mock, it does not demean and it does not make fun of what is holy.
Frihet innebär inte att man förolämpar eller föraktar någon, frihet innebär inte att man driver med, förnedrar eller gör sig lustig över det som är heligt.
Englishto mock up
English(Laughter) Now I don't mean to mock, but being a fit 10-hour-a-day office rat isn't more balanced; it's more fit.
Jag började på ett gym" (Skratt) Jag menar inte att retas, men att vara en vältränad kontorsråtta som jobbar tio timmar om dagen är inte mer balanserat, bara mer vältränat.
EnglishSome will mock and ask themselves what all this expense is for, but I cannot emphasise enough what significance this report has for the future of fisheries in Europe.
Varför ett sådant pådrag, kommer vissa att fnysa. Men jag kan inte nog betona vilken betydelse betänkandet har för det europeiska fiskets framtid.
EnglishSoon after Tipper and I left the -- (Mock sob) -- White House -- (Laughter) -- we were driving from our home in Nashville to a little farm we have 50 miles east of Nashville -- driving ourselves.
Kort efter att jag och Tipper lämnade - (låtsassnyftar) - Vita Huset - (Skratt) - så körde vi från vårt hem i Nashville till en liten gård vi har 8 mil öster om Nashvile - körde själva.
EnglishI do not know whether you remember that some time ago we, as a Parliament, led an initiative and I presented you with a mock-up of that health card which you assured me you would strive for.
Jag vet inte om ni minns att vi för en tid sedan, som parlament, ledde ett initiativ och för er lade fram en modell för detta sjukvårdskort som ni försäkrade mig om att ni skulle arbeta för.