angol-svéd fordítás erre a szóra: miserable

EN

"miserable" svéd fordítás

EN miserable
volume_up
{melléknév}

He's a miserable little man who wants to make everyone else miserable, too.
Han är en olycklig liten man som vill göra alla andra olyckliga också
But people used to say to her, "Why are you so miserable?"
Men folk brukade säga "varför är du så olycklig?"
Hon var inte alls olycklig.
miserable (és: deplorable, mean, paltry, pitiful)
Jag känner mig eländig.
Let us hope that a lasting peace can emerge from this miserable war.
Låt oss hoppas att en bestående fred kan komma ur detta eländiga krig.
Recent tragic reports confirm the miserable situation the population is in.
De senaste dramatiska nyhetsuppgifterna bekräftar den eländiga situationen som befolkningen befinner sig i.
miserable (és: arid, boring, comfortless, dead)
miserable (és: bad, base, dismal, lousy)
miserable (és: bad, deplorable, dismal, distressing)
My country's experience from Athens in 1985 and Thessaloniki in 1997 is miserable in the cultural and economic sector.
Mitt lands erfarenheter från Aten 1985 och Thessaloniki 1997 är bedrövliga inom den kulturella och ekonomiska sektorn.
miserable
One thing we mustn't think is that compassion makes you miserable.
-- En sak som vi inte får tänka är att medkänsla gör dig miserabel.
miserable (és: pitiable)
Jag är så ömklig på egen hand.

Példamondatok a(z) "miserable" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThere is constant tension and living conditions are becoming increasingly miserable.
Det finns en ständig anspänning och levnadsförhållandena blir alltmer outhärdliga.
EnglishIn short, this is a miserable report that is a disgrace to this Parliament!
Kort och gott, det är ett förfärligt betänkande som är en skam för detta parlament!
EnglishThose who succeed in entering the EU illegally then have to endure a miserable existence.
Tillvaron för dem som lyckas ta sig in i EU illegalt är inte heller acceptabel.
EnglishMr President, being a single-parent family does not have to be miserable.
Herr ordförande! Det är inte alltid ett elände med familjer med en förälder.
EnglishWe know that many people without documents are exploited and live in miserable conditions.
Vi vet att många av de papperslösa utnyttjas och lever under miserabla förhållanden.
EnglishAttempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
Man misslyckades fullständigt med att komma överens om en frivillig förordning.
EnglishLet us hope that a lasting peace can emerge from this miserable war.
Låt oss hoppas att en bestående fred kan komma ur detta eländiga krig.
EnglishRecent tragic reports confirm the miserable situation the population is in.
De senaste dramatiska nyhetsuppgifterna bekräftar den eländiga situationen som befolkningen befinner sig i.
EnglishThe first and the main victims of this miserable market- and competitiveness-based policy are women.
Kvinnorna är de första och främsta offren för marknadens och konkurrensens hjärtlösa politik.
EnglishThe proposals we are debating this afternoon are a miserable, insufficient response to today's world.
De förslag som vi debatterar här i eftermiddag är ett ynkligt, otillräckligt svar på dagens värld.
EnglishIf you fly a European flag on your car, you can go anywhere, even into the most miserable refugee camp.
Med en europeisk flagga på bilen kommer man fram överallt, ända in i de fattigaste flyktingläger.
EnglishThat is a rather miserable result for 17 million unemployed.
För de 17 miljoner arbetslösa är det ett torftigt resultat.
EnglishThat means we're all alone... and we're miserable and isolated.
Det betyder att vi är... ensamma och olyckliga.
EnglishI'd like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
Jag skulle vilja att ni alla pausar ett ögonblick, ni eländiga veklingar, och ser över er miserabla existens.
EnglishThey have no idea of the miserable conditions in which they will be exploited, beaten, tortured and threatened.
De vet inte under vilka fruktansvärda förhållanden de kommer att utnyttjas, bli slagna, torteras eller hotas.
EnglishAre you making anyone miserable on a regular basis?
Gör du livet surt för någon på regelbunden basis?
EnglishA miserable experience which also costs a lot of money.
Ett elände som dessutom kostar mycket pengar.
English. - Madam President, the common fisheries policy (CFP) has been a miserable failure.
för Verts/ALE-gruppen. - (EN) Fru talman! Den gemensamma fiskeripolitiken har varit fullständigt misslyckad.
EnglishI hope the Commission for its part will do something about the miserable effect of applying article 113.
Jag hoppas, att kommissionen å sin sida drar konsekvenserna av det miserabla resultatet vid tillämpningen av artikel 113.
EnglishBecause when you open up like that, then you can't just -- what good does it do to add being miserable with others' misery?
För när du öppnar upp så där, då kan du bara inte – vilken nytta skulle det göra att lida av andras misär?