angol-svéd fordítás erre a szóra: mischievous

EN

"mischievous" svéd fordítás

EN mischievous
volume_up
{melléknév}

1. általános

mischievous (és: angry, bad, beastly, cruel)
If I can be slightly mischievous, one wonders just how much value for money Telefónica will get out of Martin Bangemann.
Om jag får vara en smula elak, undrar man hur mycket valuta för pengarna Telefónica kommer att få för Martin Bangemann.
mischievous (és: bad, sassy, mischievous)
What's really, really sweet is every single person looking at these things has exactly the same mischievous thought, which is, "I reckon I can heist these."
Det som är verkligt häftigt med dem är att varenda person som tittar på dem har exakt samma busiga tanke, nämligen, "jag tror jag snor dem."
mischievous (és: bad, deleterious, detrimental, evil)
mischievous (és: arbitrary, erratic, freak, freakish)
mischievous
I could well accept that premise, with the mischievous intention of making non-GMO so rare that no one could afford it.
Jag skulle kunna godta den förutsättningen med en illasinnad avsikt att göra icke-genetiskt modifierade organismer så sällsynta att inte någon skulle ha råd med dem.
mischievous (és: arch, impish, prankish, puckish)
mischievous (és: roguish)
mischievous (és: impish, prankish, puckish)
mischievous (és: impish, prankish, puckish)
mischievous

2. Nagy-Britannia

mischievous (és: bad, mischievous, sassy)
What's really, really sweet is every single person looking at these things has exactly the same mischievous thought, which is, "I reckon I can heist these."
Det som är verkligt häftigt med dem är att varenda person som tittar på dem har exakt samma busiga tanke, nämligen, "jag tror jag snor dem."

Szinonimák (angolul) a(z) mischievous szóra:

mischievous

Példamondatok a(z) "mischievous" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf you wished to construct a series of amendments to cripple and disperse Europe’ s industry, large and small, you could not devise anything more mischievous.
Saken är den att vi behandlar ett direktiv som har förkastats av över 90 procent av de små företagen inom programvarubranschen i EU.
EnglishWhat's really, really sweet is every single person looking at these things has exactly the same mischievous thought, which is, "I reckon I can heist these."
Det som är verkligt häftigt med dem är att varenda person som tittar på dem har exakt samma busiga tanke, nämligen, "jag tror jag snor dem."
EnglishIf you wished to construct a series of amendments to cripple and disperse Europe’s industry, large and small, you could not devise anything more mischievous.
Om ni vill lägga fram en rad ändringsförslag i syfte att lamslå och upplösa Europas näringsliv, stora som små företag, skulle ni inte kunna ta fram något som förstörde mer.
EnglishI want to make it absolutely clear that this is a mistake, or if it is not a mistake, it is some mischievous prank by the dirty tricks department of the Liberal Party.
Jag vill göra det helt klart att detta är ett misstag eller om det inte är ett misstag är det något slags okynnigt upptåg av liberala partiets avdelning för spelande av spratt.