angol-svéd fordítás erre a szóra: local government elections

EN

"local government elections" svéd fordítás

EN local government elections
volume_up
{főnév}

1. politika

local government elections (és: local election, local elections, municipal election)

Hasonló fordítások a(z) "local government elections" szóra svédül

local főnév
local melléknév
government főnév
government melléknév
Swedish
to govern ige
election főnév
Swedish
to elect ige

Példamondatok a(z) "local government elections" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English(PL) Mr President, presidential and local government elections are planned in the Philippines for 10 May.
(PL) Herr talman! Presidentval och val av den lokala förvaltningen planeras i Filippinerna den 10 maj.
EnglishThe referendum was held because local government elections were being held in the Podlasie Voivodship at the same time.
Folkomröstningen hölls på grund av att val till lokala regeringar hölls samtidigt i Podlasie Voivodship.
EnglishSince local government elections are taking place there on 2 June, we have enquired as to whether these elections are being conducted correctly.
Med anledning av kommunalvalen den 2 juni ville vi informera oss om huruvida dessa val förlöper korrekt.
EnglishThis act - like the call to give them the right to vote in local government elections - is a real obstacle to the integration of non-citizens.
Detta agerande - liksom uppmaningen att ge dem rösträtt i kommunalvalen - är ett verkligt hinder för integrationen av icke-medborgare.
EnglishThe other issue is that I regret that we have not spoken out more emphatically against the fraud committed during the local government elections.
Den andra fråga som jag beklagar att vi inte har uttalat oss mer starkt emot är de oegentligheter som begicks under de lokala valen.