EN live
volume_up
{melléknév}

The group is also studying wound healing on live human skin in a laboratory environment.
Gruppen studerar även sårläkning på levande mänsklig hud i laboratoriemiljö.
There are also ethical objections to the patenting of live organisms.
Det finns också etiska invändningar mot patent på levande organismer.
We welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
Vi välkomnar initiativ för en stark begränsning av transporterna av levande boskap.
live (és: direct, immediate, through)
I believe that our proceedings in this Chamber today are being broadcast live.
Jag tror att våra förehavanden här i kammaren i dag sänds direkt.
Debates can be followed live not only on TV, but via the Internet too.
Debatter kan följas direkt inte bara i TV utan också via Internet.
He has misled the British people and they see it live on their television screens.
Han har fört det brittiska folket bakom ljuset, och de kan följa det direkt på sina TV-skärmar.
live
As we know, it is difficult to tackle the harshness and competitiveness of people ’ s working lives.
Jag tänker framför allt på familjen som ger människor möjlighet att vila och ladda batterierna.
This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
Det är en oerhört aktuell fråga, särskilt med tanke på att OS närmar sig.
The use of mercury in dental amalgam is a live issue.
Användningen av kvicksilver i dentalt amalgam är en aktuell fråga.
This is a live and controversial issue within European debate, and I have no doubt that Parliament will have much to say about it.
Detta är en aktuell och kontroversiell fråga i EU-debatten, och jag tvivlar inte på att parlamentet kommer att ha mycket att säga om denna fråga.
live
However, these interests must be measured in terms of both the immediate costs and the potential environmental benefits brought to citizens' daily lives.
Dessa intressen måste dock mätas både i termer av direkta kostnader och potentiella miljöfördelar i medborgarnas dagliga liv.
As several of you pointed out, the adoption of this package will have direct consequences on the lives of our fellow citizens.
Såsom flera av er har påpekat kommer antagandet av detta paket att ha direkta konsekvenser för våra medborgares liv.
This type of speculative behaviour has a direct impact on people's standard of living and can contribute to political instability.
Denna typ av spekulativt beteende får direkta konsekvenser för människors levnadsstandard och kan bidra till politisk instabilitet.
A week ago, I was involved in a live television debate with the OSCE's representative for the Roma population, who is monitoring the situation.
För en vecka sedan var jag i en direktsänd TV-debatt med OSSE: s representant för romabefolkningen, en person som övervakar situationen.
A week ago, I was involved in a live television debate with the OSCE's representative for the Roma population, who is monitoring the situation.
För en vecka sedan var jag i en direktsänd TV-debatt med OSSE:s representant för romabefolkningen, en person som övervakar situationen.
It does not deal with risks involving contact with live conductors.
I direktivet behandlas inte risker i samband med kontakt med strömförande ledningar.

Szinonimák (angolul) a(z) live szóra:

live

Szinonimák (svédül) a(z) live szóra:

live
Swedish
liv

Példamondatok a(z) "live" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishIn Europe 78 million people live in poverty and 19 million of these are children.
78 miljoner människor lever i fattigdom i Europa och 19 miljoner av dem är barn.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
EU:s artister lever ofta under mycket osäkra villkor även under de bästa tider.
EnglishThe common website that the Commission is running went live back in early March.
Den gemensamma hemsida som kommissionen sköter öppnades redan i början av mars.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
EnglishIn my region, where more than one million people live, over 80% are Catholics.
I min region, som har mer än en miljon invånare, är mer än 80 procent katoliker.
EnglishOur culture programme reaches citizens where they live, which is our stated goal.
Vårt kulturprogram når medborgarna där de bor, vilket är vårt uttryckliga mål.
EnglishFortunately, today in Euskadi, as in Northern Ireland, we live in times of hope.
Lyckligtvis lever vi i dag i Baskien, liksom i Nordirland, i en hoppfull tid.
English. - (SK) We live today in a world of incredible technical progress.
skriftlig. - (SK) Vi lever i dag i en värld med utomordentliga tekniska framsteg.
EnglishThat is depressing for sure, particularly for the Hungarian minority who live there.
Detta är definitivt nedslående, särskilt för den ungerska minoritet som bor där.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Jag bor vid en viktig järnväg, nämligen sträckan via Brennerpasset till Verona.
EnglishAnd so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
Så vi funderade på om det inte kunde finnas ett annat sätt bakterier lever på.
EnglishWe are speeding up climate change and harming peoples who live in extreme poverty.
Vi påskyndar klimatförändringen och skadar människor som lever i extrem fattigdom.
English(SK) In all, 78 million people in the European Union live at risk of poverty.
(SK) Sammanlagt 78 miljoner människor riskerar fattigdom i Europeiska unionen.
EnglishIn the globalised world in which we live, it is not higher taxes that Europe needs.
I den globaliserade värld vi lever i är det inte högre skatter som Europa behöver.
EnglishFully half of the human population today live in areas with seismic activity.
Drygt hälften av världens befolkning lever i dag i områden med seismisk aktivitet.
EnglishAn average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
EnglishSteve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
Steve från Luxemburg började jobba i Frankrike, men bodde kvar i Luxemburg.