EN issued
volume_up
{melléknév}

issued

Példamondatok a(z) "issued" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe Court has issued some opinions - five paragraphs - to us, but we do not know.
Revisionsrätten har lämnat några synpunkter - fem punkter - men vi vet ändå inte.
EnglishAnd Parliament has issued strong calls for a change of course on many occasions.
Vid upprepade tillfällen har parlamentet energiskt förespråkat en förbättring.
EnglishA good deal of trafficking goes on in consulates because so few visas are issued.
Den knappa tillgången på viseringar orsakar en stor illegal handel vid konsulaten.
EnglishThe rules on mutual recognition apply only to licences originally issued in the EU.
Regeln om ömsesidigt erkännande av körkort gäller bara körkort från EU-länderna.
EnglishYesterday, I also arranged for the full copy of the report to be issued to you.
I går såg jag till att en fullständig kopia av betänkandet delades ut till er.
EnglishHowever, I issued the necessary statement and explained the facts of the matter.
Men jag skickade ut det nödvändiga pressmeddelandet och förklarade sakförhållandena.
EnglishThe statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
Den höga representanten gav uttryck för denna åsikt i sitt uttalande i måndags.
EnglishNational certificate of conformity - valid only in the country that issued it.
Ett nationellt intyg om överensstämmelse gäller bara i det land som utfärdade det.
EnglishThe Council issued its latest statement on 30 June: it did not waste any time.
Rådet utfärdade sitt senaste uttalande den 30 juni; det lät ingen tid gå förlorad.
EnglishWarrants have been issued when their use was both unnecessary and disproportionate.
Arresteringsorder har utfärdats både när det varit onödigt och oproportionerligt.
EnglishAlso in this case the EU issued a statement strongly condemning the execution.
Även i detta fall gjorde EU ett uttalande där man kraftfullt fördömde avrättningen.
EnglishWe are of course awaiting the letter of amendment, which is due to be issued shortly.
Vi inväntar naturligtvis ändringsskrivelsen, som skall offentliggöras inom kort.
EnglishThis decision was the subject of a press release issued on the same day, 20 June.
Beslutet redovisas i en presskommuniké som offentliggjordes samma datum, den 20 juni.
EnglishI am happy that we have been able to retain the cap on the number of credits issued.
Jag är glad att vi har lyckats hålla igen antalet utfärdade tillgodohavanden.
EnglishI have just quoted verbatim from the press release issued by Clark on 10 January.
Detta var ett citat från det pressmeddelande som Clark offentliggjorde den 10 januari.
EnglishTwo press releases were issued and sent to all complainants and petitioners.
Två pressmeddelanden gavs ut och skickades till samtliga klagande och framställare.
EnglishI hope that the opinion to be issued by Parliament will be along the same lines.
Jag hoppas att parlamentet kommer att ha samma uppfattning i denna fråga.
EnglishPresident Barroso has issued some new ideas on how to kick forward that work’.
Ordförande Barroso har lagt fram några nya förslag om hur vi ska föra arbetet framåt.”
EnglishThis will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Detta kommer att ske genom en årlig rapport som kommer att utfärdas av kommissionen.
EnglishThe European Parliament also issued its opinion in a resolution adopted on 16 May 2002.
Europaparlamentet avgav sitt yttrande i en resolution som antogs den 16 maj 2002.