angol-svéd fordítás erre a szóra: invalid

EN

"invalid" svéd fordítás

SV

"invalid" angol fordítás

volume_up
invalid {hímn. és nőn.}
EN

EN invalid
volume_up
{főnév}

invalid (és: patient)
volume_up
patient {hímn. és nőn.}
invalid
volume_up
sjukling {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) invalid szóra:

invalid

Példamondatok a(z) "invalid" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI do not reject that negotiation as being one that was invalid or inappropriate.
Jag avvisar inte dessa förhandlingar såsom varande ogiltiga eller olämpliga.
EnglishIn my opinion, Mr President, they could be considered invalid by the Court of Justice.
Enligt min åsikt, herr talman, skulle EG-domstolen kunna anse dem vara ogiltiga.
EnglishBlank and invalid ballot papers will not be considered when counting the votes.
Blanka och ogiltiga röstsedlar kommer inte att beaktas när rösterna räknas.
EnglishThis talk is intellectually invalid because the terms used are not even defined.
Intellektuell inkompetens: de termer som används är inte ens definierade.
EnglishThis talk is intellectually invalid because the terms used are not even defined.
Intellektuell inkompetens: de termer som används är inte ens definierade. Vad är rasism?
EnglishDefine an error message to be displayed when invalid values are entered.
Här bestämmer du vilket felmeddelande som ska visas när ogiltiga värden matas in.
EnglishIf you close the dialog with OK rather than Cancel, the invalid value remains.
Om du inte stänger dialogrutan med Avbryt utan med OK, så bibehålls det ogiltiga värdet.
EnglishFailure to adopt the present proposal will render all the other parts of the compromise invalid.
Om vi inte antar detta förslag blir alla andra delar av kompromissen värdelös.
EnglishIf they do not, the clause means that the agreement can become invalid.
I det motsatta fallet är det möjligt att upphäva giltigheten i avtalet.
EnglishThe following links could become invalid becausethey refer to files on your local hard disk(s).
Följande länkar kan bli ogiltiga eftersomde hänvisar till filer på den lokala hårddisken.
EnglishCan you tell me more about the invalid click activity you detected?
Kan ni berätta mer om den ogiltiga klickaktiviteten ni identifierade?
EnglishCheck this box if you want an error message to be displayed when invalid values are entered.
Om du markerar det här fältet och ogiltiga värden matas in, så visas en text som du har definierat.
EnglishMissing tables appear blank and invalid fields appear with their (invalid) names in the list of fields.
Saknade tabeller visas tomma och ogiltiga fält visas med sitt (ogiltiga) namn i fältlistan.
EnglishAn error occurred sending mail:the return mail address was invalid.
Fel vid sändning av e-post:returpostadressen är felaktig.
EnglishIn fact, invalid clicks can result in deductions from your earnings and even account termination.
Ogiltiga klick kan leda till avdrag från dina intäkter och till och med att vi säger upp ditt konto.
EnglishThe 1993 directive provided for this, but the 1996 judgment of the Court of Justice declared it invalid.
Direktivet från 1993 omfattade söndagsvila, men domstolens dom från år 1996 ogiltigförklarade det.
EnglishIf they do, they are invalid and should be disregarded.
Om de gör detta är de verkningslösa och lämnas utan avseende.
EnglishInvalid values will be replaced by valid values closest to your entry.
I så fall ersätts de ogiltiga värdena automatiskt med giltiga, som läggs så nära dem som du har angett som möjligt.
EnglishIf these amendments are adopted, the chances are that the Court will once again declare the directive invalid.
Om de här ändringsförslagen antas, är risken stor att domstolen ogiltigförklarar direktivet igen.
EnglishInvalid certificates could indicate that someone is attempting to tamper with your connection to the site.
Ogiltiga certifikat kan vara ett tecken på att någon försöker manipulera din anslutning till webbplatsen.