EN insulting
volume_up
{melléknév}

insulting (és: offensive, outrageous)
At the same time, however, we have seen a package of subsidies and insulting tax breaks ...
Samtidigt har vi dock sett subventionspaket och kränkande skattelättnader ...
The comments attributed to Mr Gollnisch were not incitements to violence and were not abusive or insulting.
De kommentarer som tillskrivs Bruno Gollnisch uppmuntrade inte till våld och var varken smädliga eller kränkande.
I believe in free speech and the words complained of were not incitements to violence and were not abusive or insulting.
För det första värnar jag om yttrandefriheten och de omstridda orden uppmuntrade inte till våld och var varken smädliga eller kränkande.

Szinonimák (angolul) a(z) insulting szóra:

insulting
insult

Példamondatok a(z) "insulting" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMrs Pollack used the word 'insulting' , and this is the crux of the matter.
Pollack använde ordet " förolämpande" , och här har vi nog kommit fram till kärnan.
EnglishMrs Pollack used the word 'insulting ', and this is the crux of the matter.
Pollack använde ordet " förolämpande ", och här har vi nog kommit fram till kärnan.
EnglishIt is highly insulting and arrogant of you to be treating the House in this manner!
Det är mycket förolämpande och arrogant av er att behandla parlamentet på det sättet!
EnglishThat is truly unacceptable behaviour; it is insulting as well as calumnious.
Det är verkligen ett oacceptabelt beteende - det är både förolämpande och ärekränkande.
EnglishSuch assumptions are hardly objective and sometimes simply insulting.
Sådana antaganden är knappast objektiva och ibland helt enkelt förolämpande.
EnglishHis behaviour towards Prime Minister Ehud Barak was plainly insulting.
Hans hållning gentemot premiärminister Ehud Barak var rent ut förnedrande.
EnglishSomeone with no sense of humour might even think it was insulting.
Om man inte har humor kan man till och med tycka att det är förolämpande.
EnglishNaturally, threatening or insulting other people, particularly for racist reasons, can never be allowed.
Men det är inte heller säkert att straffbeläggning i alla avseenden är det rätta.
EnglishSecondly, I find Amendment 4 quite simply insulting.
För det andra tycker jag att ändringsförslag 4 helt enkelt är förolämpande.
EnglishI consider this procedure to be most insulting to the House.
Jag anser att detta förfarande är högst förolämpande för kammaren.
EnglishNo one who criticises a law is insulting the Hungarian people.
Ingen som kritiserar en lag förolämpar det ungerska folket.
EnglishIt is not in my nature to be insulting when discussing politics.
Jag brukar aldrig vara oförskämd, när vi talar politik.
EnglishI don't mean to some harsh, but frankly this is a Iittle insulting
Jag vill inte verka grym men detta är förolämpande.
EnglishHowever, I accept that my remark might have appeared insulting and I would therefore like to withdraw it.
Jag inser dock att min kommentar kan ha uppfattats som förolämpande och vill därför dra tillbaka den.
EnglishMr de Gucht, when we say that we intend to halve hunger by 2050, I find this almost insulting.
Karel de Gucht, jag anser att det är nästintill förolämpande att säga att vi avser att halvera hungern till 2050.
EnglishWorse than that, they are insulting this Parliament itself.
Och än värre är att de förödmjukar själva parlamentet.
EnglishReferences to wives that do not work are insulting, because these women work very hard in the home.
Deras arbete måste värderas och tillerkännas minst samma värde som det arbete som utförs av män, om inte mer.
EnglishIt is insulting that the economic crisis is being used as a pretext to cut benefits to farmers.
Det är förolämpande att den ekonomiska krisen används som en förevändning för att minska stödet till jordbrukarna.
EnglishMr President, this House has been treated in an insulting and almost humiliating way throughout this whole process.
Herr talman! Kammaren har behandlats på ett förolämpande och förödmjukande sätt under hela denna process.
EnglishAccusations that this House has been hypnotised by the chemical industry are insulting, and we should voice our protest at them.
Farliga ämnen bör endast ersättas om vetenskapliga belägg visar att det finns säkra alternativ.