angol-svéd fordítás erre a szóra: insularity

EN

"insularity" svéd fordítás

EN insularity
volume_up
{főnév}

insularity (és: detachment, loneliness, privacy, seclusion)
volume_up
avskildhet {hímn. és nőn.}
volume_up
trångsynthet {hímn. és nőn.}
Europeans must choose between insularity and paralysis, on the one hand, and openness and modernity, on the other.
Européerna måste välja mellan trångsynthet och förlamning å ena sidan och öppenhet och modernitet å den andra.
insularity
volume_up
karaktär av ö {hímn. és nőn.} [pl.]

Szinonimák (angolul) a(z) insularity szóra:

insularity
insular
English

Példamondatok a(z) "insularity" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn the case of Gozo, Malta's sister island, we have a scenario of double insularity.
I fallet Gozo, Maltas systerö, har vi ett exempel på ”dubbla öegenskaper”.
EnglishThe Viola report quite rightly draws attention to the problem of double insularity.
I Violas betänkande uppmärksammas den dubbla avskildheten mycket bra.
EnglishThe Member States should also take the principle of insularity into account in their fiscal measures.
Även medlemsstaterna bör, i sina skatteåtgärder, ta hänsyn till principen om avskildheten.
EnglishEuropeans must choose between insularity and paralysis, on the one hand, and openness and modernity, on the other.
Hans-Gert Poettering röstade för, Klaus Hänsch röstade för, Francis Wurtz röstade emot och Paul Vergès röstade emot.
EnglishIn this respect, I made contributions aimed at clearly recognising insularity and remoteness as factors restraining development.
I detta avseende lade jag fram förslag för att tydligt erkänna att ökaraktär och avlägsna lägen är faktorer som hämmar utvecklingen.
EnglishThis is why it is essential to adapt the Community policies to take account of this constraint resulting from insularity and remoteness.
Därför måste gemenskapens politik anpassas för att ta hänsyn till de begränsningar som finns för öar och avlägset belägna områden.
EnglishThe island of Gozo suffers from severe handicaps including double insularity, remoteness, small size and difficult topography.
Ön Gozo upplever flera svårigheter, däribland dess dubbla övärldskaraktär, dess avlägsenhet, dess begränsade storlek och dess komplexa topografi.
EnglishThirdly, we must show greater sensitivity towards phenomena which have been ignored in the European Union, such as insularity and isolation.
För det tredje bör man vara mer lyhörd för frågor som hittills inte har uppmärksammats av Europeiska unionen, som till exempel öarna och isoleringen.
EnglishThese continue to merit special support from the Union, which can overcome the costs of insularity and boost foreign contacts.
Dessa områden förtjänar fortfarande ett särskilt stöd från unionen, som kan hantera de kostnader som är förknippade med avskildheten och främja utländska kontakter.
EnglishIt should also perhaps revise upwards the aid measures foreseen under POSEI (Programme of Options Specifically Relating to Remoteness and Insularity).
Kommissionen bör kanske även öka stödåtgärderna inom ramen för det särskilda programmet för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei).
EnglishAccordingly, due account can finally be taken of the double insularity faced by producers and operators on some islands that form part of certain outermost regions.
Således kan vederbörlig hänsyn äntligen tas till den dubbla ökaraktär som producenter och operatörer ställs inför på en del öar som hör till vissa av de yttersta randområdena.
EnglishIn fact, and this is the main point of our debate, these regions have never been perceived strictly and specifically in terms of their insularity.
Det är emellertid faktiskt så, och det är ju det som är huvudsaken med vår debatt, att man aldrig har tagit ett grepp om de här regionerna med strikt och specifik hänsyn till att de är öregioner.
EnglishMadeira's rum and liqueur producers face permanent obstacles related to their outermost geographical position, insularity, difficult terrain and climate, and the smallness of their farms.
Madieras rom- och likörproducenter möter ständigt hinder på grund av öns geografiska läge i utkanten av unionen, dess svåra terräng och komplexa klimat och dess små jordbruk.
EnglishIn my view, the Commission cannot recognise solely the specific nature of the outermost regions; it must also incorporate the insularity factor and, of course, mountainous and coastal regions.
Jag anser att kommissionen inte bara kan lyfta fram den särskilda karaktären hos de yttre randområdena, den måste även erkänna öarna och naturligtvis berg- och kustområden.