angol-svéd fordítás erre a szóra: instinctive

EN

"instinctive" svéd fordítás

EN instinctive
volume_up
{melléknév}

instinctive (és: unmeditated)
There is also an instinctive sense that these issues can only be tackled effectively at European level.
Det finns också en instinktiv känsla för att dessa frågor bara kan hanteras effektivt på EU-nivå.
You said Benita is an instinctive optimist.
Ni sa att Benita är en instinktiv optimist.
There is a deep-seated instinctive hostility to any kind of directive coming from Brussels for the fishermen.
Det finns en djupt rotad instinktiv fientlighet mot varje slag av direktiv från Bryssel om fiskarna.
instinctive (és: oblivious, unsuspecting)

Szinonimák (angolul) a(z) instinctive szóra:

instinctive
English
instinct

Példamondatok a(z) "instinctive" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt may be that Commissioner Ferrero-Waldner's instinctive optimism proves misplaced.
Det kan hända att kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldners instinktiva optimism visar sig vara missriktad.
EnglishAnd it is still an instinctive response for many Member States to overlook the 'Birds' and 'Habitats' Directives.
Försummelsen av direktiven om fåglar och livsmiljöer förblir en vanlig reflex i många medlemsstater.
EnglishAnd it is still an instinctive response for many Member States to overlook the 'Birds ' and 'Habitats ' Directives.
Försummelsen av direktiven om fåglar och livsmiljöer förblir en vanlig reflex i många medlemsstater.
EnglishFor example, Plato demonstrated that the human spirit has three components: the rational, the emotional and the instinctive.
Platon visade t.ex. att den mänskliga själen består av tre delar: den rationella, den sentimentala och den instinktiva.
EnglishEven though I well understand Mr Schulz's initial instinctive head-shaking, I would like in this case to quote a voice from outside on this.
Även om jag väl förstår Martin Schulz' inledande huvudskakning skulle jag i detta fall vilja citera en röst som kommer utifrån.
EnglishYou were surprised by the instinctive rejection of your ultraliberal constitution by the majority of those rare people in Europe who had a vote!
Ni överraskades av att majoriteten av de få befolkningar i Europeiska unionen som hade rösträtt instinktivt avvisade er ultraliberala konstitution.
EnglishThe European Union’ s position on Cuba cannot be based on a gut reaction or an instinctive rejection of the political reality of Cuba or the figure of Fidel Castro.
Under gårdagens enminutsanföranden sades det att ledamöter från EU-parlamentet inte borde resa till Kuba för EU-medel, men det är inte det frågan gäller.
EnglishYou were surprised by the instinctive rejection of your ultraliberal constitution by the majority of those rare people in Europe who had a vote!
Efter att ha infört ett moratorium för avskaffandet av kvoter är kommissionen förpliktigad att hjälpa och stödja forskning och utveckling och utbildningsinsatser inom sektorn.
EnglishThe European Union’s position on Cuba cannot be based on a gut reaction or an instinctive rejection of the political reality of Cuba or the figure of Fidel Castro.
Europeiska unionens ståndpunkt om Kuba kan inte byggas på enbart magkänsla eller ett instinktivt avvisande av den politiska verkligheten på Kuba eller av Fidel Castros person.
EnglishAnd the fact that he comes from Belgium, bringing instinctive support to the Community method and being instinctively pro-European - that is a very good tribute to Belgium as well.
Det faktum att han sedan kommer från Belgien, och instinktivt stöder gemenskapsmetoden och instinktivt är för EU - är också en väldigt fin hyllning till Belgien.