angol-svéd fordítás erre a szóra: injured

EN

"injured" svéd fordítás

SV

EN injured
volume_up
{melléknév}

1. "hurt, physically damaged"

injured (és: affected, bad, damaged, wounded)
Fortunately, no one was injured but there was significant material damage.
Lyckligtvis blev ingen skadad men de materiella skadorna blev omfattande.
The dignity of all those living in poverty is injured and, to us, that is unacceptable.
Alla som lever i fattigdom får sin värdighet skadad och det är oacceptabelt för oss.
One of the visitors tried to stop him and was injured.
En av besökarna protesterade dock mot detta och blev skadad.

Példamondatok a(z) "injured" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAt least 170 innocent people were killed and almost 400 injured in those attacks.
Minst 170 oskyldiga människor dödades och nästan 400 skadades i dessa attacker.
EnglishWe are seeing a slight fall in the number of those killed and injured on the roads.
Vi kan se tendensen att antalet döda och skadade i trafiken går tillbaka något.
EnglishCompensation for the injured parties is a further issue that needs addressing.
Ytterligare en fråga som måste tas upp är ersättning till skadelidande parter.
EnglishOn average, around one hundred people die every day and over two hundred are injured.
Ungefär hundra människor dör i genomsnitt varje dag medan över två hundra skadas.
EnglishYou see the injured escape, burying or digging themselves deeper into the patient body.
Vi ser att de skadade flyr genom att gräva ned sig djupare i patientens kropp.
EnglishHundreds lose their lives and thousands are injured every year in my country alone.
Hundratals människor förlorar sina liv och tusentals skadas varje år bara i mitt land.
EnglishThis earthquake has killed and seriously injured more than 200 000 people.
Denna jordbävning har dödat och allvarligt skadat fler än 200 000 människor.
EnglishThe world's press agencies bring daily news of the numbers of injured and dead.
Världens pressbyråer rapporterar dagligen om antalet skadade och döda.
EnglishThree temporary workers died while testing a lifeboat, and 16 workers were injured.
Tre tillfälligt anställda dog då de testade en livbåt, och sexton arbetstagare skadades.
EnglishBillions of pounds are spent caring for workers who have been injured or become ill.
Miljarder pund läggs på att omhänderta arbetstagare som har skadats eller blivit sjuka.
EnglishThere are about 50 000 deaths per year, about 2 million people are injured.
Det förekommer omkring 50 000 dödsfall per år, och omkring 2 miljoner människor skadas.
EnglishThree people have been injured and the UN has decided to shut down all its operations.
Tre personer har skadats och FN har beslutat att upphöra med all sin verksamhet i Gaza.
EnglishI must insist once again on transparency: do not apply a bandage until you are injured.
Jag vill än en gång trycka på öppenheten: sätt inte på er förband förrän ni är sårade.
EnglishBetween 5 000 and 10 000 people have been killed, and 25 000 seriously injured.
5 000-10 000 människor har dödats, och 25 000 är allvarligt skadade.
EnglishMr President, the target must be that no people should be injured at work.
Herr ordförande! Målsättningen måste vara att inga människor skall skadas i arbetslivet.
EnglishLarge numbers of people die or are injured in road accidents every year.
Antalet personer som omkommer eller skadas i trafiken varje år är enormt.
EnglishSeveral people have lost their lives, many have disappeared, many have been injured.
Många människor har dött, många har försvunnit och många har skadats.
EnglishSince the rallies began at the end of January, hundreds of people have been injured.
Efter att sammanstötningarna inleddes i slutet av januari har hundratals människor skadats.
EnglishAround 80 people have already lost their lives and nearly 2 000 have been injured.
Runt 80 personer har redan mist livet, och nära 2 000 har skadats.
EnglishFor me, however, it is a question of injured people and their families.
Men för mig är det en fråga om de skadade människorna och deras familjer.