angol-svéd fordítás erre a szóra: inimical

EN

"inimical" svéd fordítás

EN inimical
volume_up
{melléknév}

inimical (és: bad, deleterious, detrimental, evil)
Private monopolies can be just as inimical to freedom as state monopolies.
Privata monopol kan vara precis lika skadliga för friheten som statliga monopol.
However, if in practice the effect of those agreements is inimical and detrimental to their very objectives, then that is rightfully a matter of concern.
Om effekten av dessa avtal i praktiken är ogynnsam och skadlig för själva målen, är detta naturligtvis ett skäl till oro.
It follows that the Regulation is inimical to growth and employment and makes Europe much less attractive as a place for the chemical industry to do business.
Detta innebär att förordningen är skadlig för tillväxten och sysselsättningen samt gör Europeiska unionen till en mindre attraktiv plats för kemiindustrin att göra affärer på.
inimical (és: bad)
inimical (és: pestiferous)

Szinonimák (angolul) a(z) inimical szóra:

inimical
English

Példamondatok a(z) "inimical" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishPrivate monopolies can be just as inimical to freedom as state monopolies.
Privata monopol kan vara precis lika skadliga för friheten som statliga monopol.
EnglishThe tax laws of many Member States are inimical to enterprise and employment.
Skattelagstiftningen är i flera medlemsstater företagsfientliga och motarbetar sysselsättningen.
EnglishThe social dimension is not inimical to competitiveness.
Den sociala dimensionen är inte någon fiende till konkurrenskraften.
EnglishThis concept has replaced the original proposal for anonymity, which is inimical to the safety of the process.
Detta begrepp har ersatt det ursprungliga förslaget till anonymitet, vilket är skadligt för säkerheten i processen.
EnglishI therefore do not think it is inimical to the interests of Europe to consciously assert the future challenges that we face.
Därför tror jag inte att det är skadligt för EU:s intressen att medvetet bedöma de framtida utmaningar vi står inför.
EnglishThis might, of course, appear to be inimical to the desire for sovereignty or even to the very characteristics of defence policies.
Detta kan naturligtvis verka missgynna önskan om suveränitet eller till och med försvarspolitikens själva kännetecken.
EnglishIt follows that the Regulation is inimical to growth and employment and makes Europe much less attractive as a place for the chemical industry to do business.
Jag välkomnar kemikaliedirektivet, vilket tydliggör industrins ansvar för de kemikalier som importeras.
EnglishWhen we vote today on this directive, it will instead be the Council’ s proposals, which are inimical to human rights, that we shall in practice be voting on.
Jag stöder även alla ändringsförslag som syftar till att ta bort begreppet säkert tredjeland från förslaget.
EnglishAs it happens, I do not believe that the MAI negotiation need result in a conclusion that is inimical to the interests of developing countries.
Händelsevis så tror jag inte att MAI-förhandlingarna måste resultera i en avslutning som strider mot utvecklingsländernas intressen.
EnglishI do not therefore believe that it can be said that this approach is restrictive or inimical to research, and so I ask you to support Mr Nisticò’s amendments, 24 and 25.
Jag anser därför inte att det kan sägas att denna hållning är restriktiv eller forskningsfientlig, så jag ber om ert stöd för Giuseppe Nisticòs ändringsförslag 24 och 25.