angol-svéd fordítás erre a szóra: incomprehensible

EN

"incomprehensible" svéd fordítás

EN

incomprehensible {melléknév}

volume_up
1. általános
incomprehensible (és: beyond belief)
Comparing today's Lithuania with the Soviet Union is simply incomprehensible.
Att jämföra dagens Litauen med Sovjetunionen är helt enkelt obegripligt.
This is incomprehensible to many citizens, and dilutes their enthusiasm for Europe.
Detta är obegripligt för många medborgare och det dämpar deras entusiasm för Europa.
I find it incomprehensible that there is actually opposition on this issue.
Det är för mig obegripligt att det faktiskt finns motstånd i denna fråga.
2. "unimaginable"
I have not voted for paragraph 26 which is mostly incomprehensible in French anyway.
Jag har inte röstat för punkt 26 som för övrigt är mycket obegriplig på franska.
For lay people it is indeed often incomprehensible and confusing.
För lekmän är den mycket riktigt ofta obegriplig och förvirrande.
At best, it would certainly be completely incomprehensible.
Och i bästa fall är det i vilket fall som helst fullständigt obegriplig.
It is incomprehensible why sport lacks a legal base in the European Union.
Det är också ofattbart att idrotten saknar rättslig grund i Europeiska unionen.
It is incomprehensible that an accident of this kind could have happened at all today.
Det är ofattbart att en sådan olycka kan inträffa över huvud taget i dag.
It is incomprehensible how the Commission is going against its better judgment on this.
Det är ofattbart att kommissionen låtsas okunnig om detta.

Szinonimák (angolul) a(z) incomprehensible szóra:

incomprehensible
comprehensible

Példamondatok a(z) "incomprehensible" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd the fact that this has been ignored and not mentioned is incomprehensible.
Och det faktum att detta initiativ har ignorerats och inte nämnts är oförståeligt.
EnglishTo me, it is totally incomprehensible, as it is to my first year economics students.
För mig är det helt oförståeligt, liksom för mina förstaårsstudenter i ekonomi.
EnglishIt is incomprehensible why sport lacks a legal base in the European Union.
Det är också ofattbart att idrotten saknar rättslig grund i Europeiska unionen.
EnglishIt is utterly wrong and incomprehensible for a court to pronounce such a sentence.
Det är fullständigt oacceptabelt och oförståeligt att en domstol utfärdar en sådan dom.
EnglishYou turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
Ni vänder dövörat till alla våra argument, det är fullständigt ofattbart.
EnglishTbilisi is responsible for the incomprehensible decision to take military action.
Tbilisi bär ansvaret för det obegripliga beslutet att ingripa militärt.
EnglishYet it is incomprehensible that we react only when the damage has been done.
Det är svårt att förstå att vi reagerar först när olyckan redan är framme.
EnglishYoung people do not get a single mention in the report either, which is incomprehensible.
Unga människor nämns inte heller en enda gång i betänkandet, vilket är ofattbart.
EnglishThe failure of corporate governance at SWIFT is still incomprehensible to me.
Den bristfälliga företagsstyrningen vid SWIFT är något som jag fortfarande inte förstår.
EnglishIt is incomprehensible that an accident of this kind could have happened at all today.
Det är ofattbart att en sådan olycka kan inträffa över huvud taget i dag.
EnglishI believe we should think about the real causes behind this incomprehensible fact.
Jag anser att vi måste reflektera över de verkliga orsakerna till detta obegripliga faktum.
EnglishParts of the Council's common position are virtually incomprehensible.
Det finns textställen i rådets gemensamma ståndpunkt som helt enkelt är obegripliga.
EnglishAfter all, the Treaty is incomprehensible even to an educated citizen of the European Union.
Fördraget är när allt kommer omkring oförståeligt även för utbildade EU-medborgare.
EnglishI have to tell the Commissioner that I find his first objection incomprehensible.
Jag måste säga till kommissionsledamoten att jag inte alls kan förstå den första invändningen.
EnglishSo many words, and quite often incomprehensible to the average citizen!
Så många ord som för det mesta är obegripliga för den vanliga medborgaren!
EnglishGiven the alternative put forward, we find its rejection by Parliament incomprehensible.
Med tanke på det alternativ som presenterats finner vi parlamentets avslag oförståeligt.
EnglishWhat is totally incomprehensible, however, is the Commission's specifications for seaports.
Men helt oförståelig blir kommissionen när det gäller specifikationer för kusthamnar.
EnglishI find all this absolutely unacceptable, not to say incomprehensible.
Nåväl, allt detta förefaller mig vara fullständigt oacceptabelt och även oförklarligt.
EnglishIt is incomprehensible that, five months later, the Council has still not reached a decision.
Det är oförståeligt att rådet efter fem månader ännu inte har fattat beslut i frågan.
EnglishI think they are completely incomprehensible and irresponsible.
Jag anser att förslagen är helt oförståeliga, jag tycker att de är helt oansvariga.