EN incompetent
volume_up
{főnév}

incompetent (és: deadbeat, dud)
volume_up
odugling {hímn. és nőn.}
incompetent
volume_up
oduglig person {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) incompetent szóra:

incompetent

Példamondatok a(z) "incompetent" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishEntrepreneurs are still coming up against incompetent officials and unnecessary procedures.
Företagarna tampas fortfarande med inkompetenta tjänstemän och onödiga förfaranden.
EnglishIt amazes me that there are so many incompetent people working in the service of the Commission.
Det är förvånande att kommissionen har så många medarbetare med bristande kompetens.
EnglishIf it is incapable of getting the conditions in place for the Schengen area then it is incompetent.
Om den inte kan få ordning på förhållandena för Schengenområdet så är den inkompetent.
EnglishThe least that one can say about Wathelet is that he was incompetent, negligent and irresponsible.
Det minsta man kan säga om Wathelet är att han varit inkompetent, försumlig och oansvarig.
EnglishI contend that the European Parliament is guaranteed to be incompetent to decide a matter of this nature.
Jag hävdar att Europaparlamentet är garanterat inkompetent att avgöra en sådan fråga.
EnglishBy so failing, this Parliament is in danger of finding itself adopting something which is legally incompetent.
Genom att ha gjort det, riskerar detta parlament att anta något som saknar rättskraft.
EnglishIn the circumstances we need new elections and an election that is neither corrupt nor incompetent.
Under dessa förhållanden måste ett nytt val hållas och ett val som varken är korrupt eller obehörigt.
EnglishIt happens too rarely that employees are suspended or fired if they are incompetent or corrupt.
Det sker alltför sällan att man suspenderar eller avskedar de anställda, om de är inkompetenta eller korrupta.
EnglishI hope that this serious incidence of discourteous, incompetent and inconsiderate behaviour will not be repeated.
Jag hoppas att ett så allvarligt, smaklöst, inkompetent och uselt agerande inte upprepas i framtiden.
EnglishClearly, in this respect, the G20 was incompetent.
I det avseendet var G20 uppenbarligen ett misslyckande.
EnglishBulgaria is being governed by an incompetent, but populist government, which is using methods typical of the 1930s.
Bulgarien styrs av en inkompetent men populistisk regering som använder metoder typiska för 1930-talet.
EnglishFor instance, after nearly eight years of incompetent socialist administration, Hungary has used up all its reserves.
Ungern har, till exempel, efter åtta års inkompetent socialistiskt styre förbrukat alla sina reserver.
EnglishThe EU gives undemocratic and incompetent government.
EU har en odemokratisk och inkompetent regering.
EnglishThere does exist the opportunity to dismiss incompetent employees on the basis of Article 52 of the staff regulations.
Det finns möjlighet att avskeda inkompetenta anställda i enlighet med artikel 52 i tjänsteföreskrifterna.
EnglishIt seems unreasonable and incompetent to expect people to be here on time and then not to operate.
Det förefaller orimligt och inkompetent att förvänta sig att folk skall vara här i tid och sedan inte verkställa omröstningen.
EnglishI pity Africa, I pity the population that has to suffer so much at the hands of incompetent, power-crazed and corrupt leaders.
Stackars Afrika, stackars befolkning som måste drabbas så av inkompetens och maktlystna och korrupta ledare.
EnglishPeople will tolerate a lot from incompetent, corrupt governments, but push them too far and they will rebel.
Människor tolererar mycket från inkompetenta korrupta regeringar, men om man pressar dem för hårt så kommer de att göra uppror.
EnglishOur rural community needs a fair deal and they are being completely short-changed by an incompetent Government.
Vårt landsbygdssamhälle behöver en rättvis uppgörelse, och jordbrukarna blir fullständigt bedragna av en inkompetent regering.
EnglishThat is unless we reach a point at which national governments prove to be incompetent in protecting their own undertakings.
Om vi inte når en punkt där regeringarna anser sig utan befogenheter för att hantera skyddet av sina egna företag.
EnglishThat is unless we reach a point at which national governments prove to be incompetent in protecting their own undertakings.
Jag vet inte varför Europeiska unionen skulle behöva ha en specifik allmän verksamhet som union för att hantera denna fråga.