angol-svéd fordítás erre a szóra: impunity

EN

"impunity" svéd fordítás

EN impunity
volume_up
{főnév}

impunity
volume_up
straffrihet {hímn. és nőn.}
That is not impunity - impunity is to continue as you are for many years.
Det är inte straffrihet - straffrihet är att fortsätta som i dag under många år framöver.
Impunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
Straffrihet eller en känsla av straffrihet är den verkliga orsaken till oansvarigt uppträdande.
The only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.
Homofobi måste betraktas som en kombination av okunskap och straffrihet.

Példamondatok a(z) "impunity" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis will put pressure, in particular, on those who repeatedly offend with impunity.
Detta kommer särskilt att påverka dem som ständigt begår överträdelser ostraffat.
EnglishThe perpetrators of these acts committed in May 2006 still enjoy complete impunity.
Förövarna av dessa brott, som utfördes i maj 2006, går fortfarande helt ostraffade.
EnglishEurope must make it clear to Deby that he cannot break his word with impunity.
Europa måste göra det tydligt för Deby att han inte kan bryta sina löften ostraffat.
EnglishIt is unacceptable that people are being kidnapped, tortured and killed with impunity.
Det är oacceptabelt att man ostraffat kan kidnappa, tortera och döda människor.
EnglishHuman rights and fundamental rights continue to be violated with impunity in Iran.
Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter kränks fortfarande ostraffat i Iran.
EnglishThe purpose of this support is to combat impunity and to pacify the region.
Syftet med detta stöd är att bekämpa straffriheten och återställa freden i området.
EnglishAwareness that impunity is impossible might very well stop them doing so.
Medvetandet om att det inte går att göra sådant ostraffat kan mycket väl hindra dem.
EnglishSometimes prosecuting authorities ignore them with apparent impunity.
I bland struntar åklagarmyndigheterna i dem, vilket uppenbarligen sker helt ostraffat.
EnglishThe Spanish Government has pardoned them, so they can torture with impunity in Spain.
Den spanska regeringen har benådat dem, så att de utan risk kan fortsätta tortera i Spanien.
EnglishWe cannot accept the impunity of those responsible and of the authors of these crimes.
Vi kan inte acceptera straffriheten för de ansvariga och för upphovsmännen till dessa brott.
EnglishWhat I fear most is power with impunity. ~~~ I fear abuse of power, and the power to abuse.
Min största rädsla är strafflösheten, Jag fruktar maktmissbruk och makten att missbruka.
EnglishThere should be no wall of silence, there should be no culture of impunity.
Det får inte finnas någon mur av tystnad eller straffrihetskultur.
EnglishOrganised crime gangs with vast resources at their disposal are operating with impunity.
Organiserade kriminella ligor med oändliga resurser till sitt förfogande opererar ostraffat.
EnglishToday the genocide of Christians in Timor and Sudan is continuing with complete impunity.
I dag pågår helt ostraffat folkmorden på kristna i Timor och i Sudan.
EnglishAs for the torturers, they continue their ruthless acts with total impunity.
Vad torterarna beträffar fortsätter de att härja helt ostraffat.
EnglishReligious freedom is the human right most commonly infringed with impunity in the contemporary world.
Religionsfrihet är den mänskliga rättighet som oftast ostraffat kränks nuförtiden.
EnglishThere is another issue that I would like to raise, which is the fight against impunity.
Jag vill också ta upp en annan fråga, nämligen kampen mot att brottslingar går fria från straff.
EnglishOur citizens know - because we cannot lie to people with impunity - that the crisis is serious.
Unionsmedborgarna vet att krisen är allvarlig, för man ljuger inte för folket ostraffat.
EnglishOtherwise impunity would become a serious problem for the future of Guatemala.
Om det inte görs kommer straffriheten att förvandlas till ett stort problem i det framtida Guatemala.
EnglishThe immunity which we enjoy as MEPs must not be confused with impunity.
Den immunitet som vi som parlamentsledamöter åtnjuter bör inte förväxlas med icke straffbarhet.