angol-svéd fordítás erre a szóra: imitation

EN

"imitation" svéd fordítás

SV

"imitation" angol fordítás

volume_up
imitation {hímn. és nőn.}

EN imitation
volume_up
{főnév}

volume_up
imitation {hímn. és nőn.}
For one thing they must be involved in things like imitation and emulation.
Till att börja med så måste de vara inblandade i saker som imitation och härmning.
You cannot compare a real product with an imitation and then stick on another price tag.
Man kan inte jämföra en äkta produkt med en imitation och därefter sätta en annan prislapp på den.
So, this is important for imitation and emulation.
Detta är viktigt, imitation och härmning.
imitation (és: copy, double, duplicate, replica)
volume_up
kopia {hímn. és nőn.}
The ECB must not become a poor imitation of the United States FED.
ECB får inte bli en blek kopia av amerikanska FED.
We are all familiar with fake, cheap Rolex watches, Lacoste shirts, with the cheap imitation Levi Strauss jeans, Louis Vuitton bags, and many other products besides.
Vi känner alla till falska, billiga Rolex-klockor, Lacoste-skjortor, billiga kopior av Levi Strauss-jeans, Louis Vuitton-väskor, och en mängd andra produkter förutom dessa.
Will the new text at least allow the consumer to easily distinguish between true and imitation chocolate?
Gör den nya texten åtminstone det möjligt för konsumenten att med lätthet skilja på äkta och falsk choklad?
We are all familiar with fake, cheap Rolex watches, Lacoste shirts, with the cheap imitation Levi Strauss jeans, Louis Vuitton bags, and many other products besides.
Vi känner alla till falska, billiga Rolex-klockor, Lacoste-skjortor, billiga kopior av Levi Strauss-jeans, Louis Vuitton-väskor, och en mängd andra produkter förutom dessa.
imitation (és: bad, false, mock, natural)
volume_up
förfalskning {hímn. és nőn.}
imitation
volume_up
efterbildning {hímn. és nőn.}
imitation (és: apery, mimicry)
volume_up
härmning {hímn. és nőn.}
For one thing they must be involved in things like imitation and emulation.
Till att börja med så måste de vara inblandade i saker som imitation och härmning.
So, this is important for imitation and emulation.
Detta är viktigt, imitation och härmning.
Mirror neurons and imitation, emulation.
Spegelneuroner och imitation, härmning.
imitation (és: mock, sham, mimic)
imitation (és: mimicry)
volume_up
efterapning {hímn. és nőn.}
imitation
volume_up
efterhärmning {hímn. és nőn.}
Imitation is surely a sufficient compliment and, even in the US, the UCITS is the model to be aspired to.
Efterhärmning är säkert en tillräcklig komplimang, och till och med i USA är fondföretagen en förebild att eftersträva.
imitation
imitation

Szinonimák (angolul) a(z) imitation szóra:

imitation

Szinonimák (svédül) a(z) imitation szóra:

imitation

Példamondatok a(z) "imitation" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is also important that imitation and converted weapons should be covered under the directive.
Det är också viktigt att vapenimitationer och ombyggda vapen omfattas av direktivet.
EnglishA provision has also been included concerning the imitation of goods.
Vidare har en bestämmelse med avseende på varuimitationer tagits med.
EnglishFor a large part it is fake legislation, imitation legislation.
Till en stor del är det efterbildad lagstiftning, imitationslagstiftning.
EnglishThirdly, we need to turn our attention to imitation products.
För det tredje, vi måste speciellt uppmärksamma de imiterade produkterna.
EnglishConsidering it was a speech made by the Parliament's presidency, I think it was worthy of imitation.
Jag tror också att det var ett tal värt att efterfölja för parlamentets ordförandeskap.
EnglishImitation products that are not clearly marked as such deliberately mislead consumers.
Livsmedelsimitationer vilseleder avsiktligen konsumenter.
EnglishThe establishment of a regime of 'imitation democracy' in today's Russia is connected precisely with this.
Att man upprättar ett slags imitationsdemokrati i dagens Ryssland har samband med just detta.
EnglishI share the concerns of honourable Members about imitation foods.
Jag delar ledamöternas oro för livsmedelsimitationer.
EnglishAll these imitation products must be labelled as such.
Alla dessa livsmedelsimitationer måste märkas som sådana.
EnglishWe all want better labelling of imitation foods.
Vi vill alla ha en bättre märkning av livsmedelsimitationer.
EnglishMargarine, imitation lard and other prepared edible fats
Margarin, konstister och annat berett ätbart fett
EnglishSpecial attention should be paid to the banning and suppression of imitation spare parts.
Man måste vara särskilt uppmärksam på förbudet och inskränkningarna av handeln med reservdelar som stödjer sig på imitationer.
EnglishWe have an opportunity to ensure that our products enjoy a good reputation and are protected from unwanted imitation.
Då har vi också chansen att våra produkter åtnjuter ett gott anseende och skyddas för ovälkomna imitationer.
EnglishNow, imitation products must be clearly labelled.
Nu måste imitationsprodukter tydligt märkas.
EnglishIn the economic domain, it is a matter of encouraging inventions and innovations, not of promoting imitation.
Sett ur ekonomisk synvinkel kommer det an på att stimulera uppfinningar och innovationer och inte att främja imitationer.
EnglishI need only mention that, in 2006, 80% of imitation goods seized on the borders of Europe were of Chinese origin.
Jag behöver bara nämna att 80 procent av de imiterade varor som beslagtogs vid EU:s gränser 2006 var av kinesiskt ursprung.
EnglishImitation cheese, pressed ham products, vanilla yoghurt that contains no vanilla whatsoever - these are just a few examples.
Ostimitation, skinkimitation och vaniljyoghurt som inte innehåller någon vanilj alls, det är bara några exempel.
EnglishImitation cheese must be clearly labelled.
EnglishActivists in Minsk marched in imitation prison clothing and carried placards bearing the slogan 'I am a political prisoner'.
Aktivister i Minsk marscherade i kläder som liknade fängelsekläder och bar plakat där det stod ”Jag är en politisk fånge”.
EnglishCheese is made of milk, and if it contains other things, then it must be labelled as an imitation on the front of the packaging.
Ost är gjord av mjölk, och om den innehåller andra ingredienser bör den märkas som ”ostimitation” på förpackningens framsida.