angol-svéd fordítás erre a szóra: ill

EN

"ill" svéd fordítás

SV

EN ill
volume_up
{főnév}

1. régies

volume_up
ondska {hímn. és nőn.}
Montaigne said that most of the ills of the world resulted from 'ânerie ', a word which is untranslatable into Spanish, but which is related to 'ass '.
Montaigne har sagt att världens ondska till stor del bottnar i " ânerie ", ett ord som inte går att översätta till spanska men som härstammar från ordet åsna.
Montaigne said that most of the ills of the world resulted from 'ânerie' , a word which is untranslatable into Spanish, but which is related to 'ass' .
Montaigne har sagt att världens ondska till stor del bottnar i "ânerie", ett ord som inte går att översätta till spanska men som härstammar från ordet åsna.

Szinonimák (angolul) a(z) ill szóra:

ill

Példamondatok a(z) "ill" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishA little changes here and there and I'll send it to the OTTO mail-order company.
En liten ändring här och där så kan jag skicka det till OTTOs postorderkompani
EnglishThrough the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Genom president Kibakis obetänksamma handlande har det nu blivit lagstiftning.
EnglishI'll give you one last illustration of variability, and that is -- oh, I'm sorry.
Jag ska ge er ett sista exempel på föränderlighet, och det är -- oj, ursäkta.
EnglishShe's what I know today to be mentally ill, higher-functioning at times than others.
Idag vet jag att hon är förståndshandikappad, ibland högfungerande, ibland inte.
EnglishAs a result, he is ill-placed to criticise a confusion which did not exist.
Jag tycker därför det är olämpligt att kritisera en förvirring som inte ägt rum.
EnglishOh, and I'll see you back in New York when you come to clean out your desk ass wipe.
Och vi ses i New York...... när du kommer för att rensa ditt bord, din skithög.
EnglishThis is a far too general and ill-considered demand, which we cannot support.
Detta är ett alltför generellt och ogenomtänkt krav som vi inte kan ställa upp på.
EnglishAkin Birdal has now been imprisoned for such a statement, in spite of his ill-health.
För ett sådant uttalande har Akin Birdal nu satts i fängelse trots sin sjukdom.
EnglishYou back this mission and I'll sign over a fair percentage of any application --
Stöder du idén, så skriver jag över en rimlig del av alla vinsten... 75 %.
EnglishIt bodes extremely ill for the improvement of law-making for that to be the case.
Det bådar verkligen inte gott för förbättringen av lagstiftningen om detta är fallet.
EnglishHis deputy, Ayman al-Zawahiri, was a pediatrician -- not an ill-educated man.
Hans andreman, Ayman al-Zawahiri, var en barnläkare -- alltså ingen lågutbildad man.
EnglishMr President, 'We end today a period of ill fortune and India discovers herself again.
Herr ordförande! " Nu avslutas en olycksperiod och Indien återfinner sig själv.
EnglishI assume you are referring to women's troubles, so I'll let that one slide.
Jag antar att du hänvisar till kvinnoproblem, så jag låter det går för den gången.
English"Couldn't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten?"
"Kan man inte bestämma att de djur som blir sjuka skall botas, men inte ätas?"
EnglishI voted against the report, as it was ill-timed, in spite of the amendments.
Jag röstade mot betänkandet eftersom det var olägligt, trots alla ändringsförslagen.
English" Could n't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten?
" Kan man inte bestämma att de djur som blir sjuka skall botas, men inte ätas? "
EnglishSo I'll just share with you ... (Video) Boy: The World Peace Game is serious.
Jag delar med mig till er... (Video) Pojke: Världsfredsspelet är på allvar.
EnglishI'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Först kommer jag tala som astronom och sedan som en bekymrad medlem av människosläktet.
EnglishYou'll get stuck out there... and I'll have to get you before another fish does.
Du kommer att fastna där ute...... och jag måste hämta dig, innan en annan fisk gör det.
EnglishWe do not need any more ill-considered hasty reactions like the green fuel fiasco either.
Vi behöver inte fler ogenomtänkta hafsverk såsom fiaskot med de gröna bränslena.