angol-svéd fordítás erre a szóra: high risk


Találatok a(z) "high" szóra. "high risk" jelenleg nem található meg a szótárunkban.
EN

"high risk" svéd fordítás

EN high
volume_up
{főnév}

1. általános

high (és: altitude, eminence, height, hill)
volume_up
höjd {hímn. és nőn.}
So they started flying them at high altitudes at incredibly high speeds.
Så de började flyga på hög höjd med otroligt höga farter.
I have a high attendance record and am therefore above suspicion.
Jag har en hög registrerad närvaro och är därför höjd över alla misstankar.
Or the ladder mills with high-level kites that work as windmills and generate energy.
Vi har också vindkraftverk som drivs med drakar på hög höjd, vilka fungerar som vindmotorer och alstrar energi.
volume_up
höjdpunkt {hímn. és nőn.}
So, ladies, straight to the high point of our meeting, our guest speaker.
Då var det dags för mötets höjdpunkt: kvällens gästtalare.
Another high point was the signing of the Constitution on 29 October in Rome.
En annan höjdpunkt var undertecknandet av konstitutionen den 29 oktober 2004 i Rom.
But these are early incorporations of illusions brought to -- sort of high point with Hans Holbein's "Ambassadors."
Men de här är tidiga implentationer av synvillor som slutade - nån sorts höjdpunkt med Hans Holbeins "Ambassadörerna."
high
volume_up
högsta punkten {csak egyessz.} (bestämd form)
The highest point is Aukštasis at 294 metres.
Den högsta punkten är Aukštasis, 294 m.ö.h.

2. köznyelvi

high (és: swerve, kick)
volume_up
kick {hímn. és nőn.}
high

3. meterorológia

high (és: anticyclone)

Hasonló fordítások a(z) "high risk" szóra svédül

high főnév
high melléknév
high határozószó
risk főnév
to risk ige

Példamondatok a(z) "high risk" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis is indisputably a high-risk technology which puts the population in danger.
Detta är obestridligen en högriskteknik som utsätter befolkningen för faror.
EnglishAn end must be put to high risk speculation through a financial transactions tax.
Man måste sätta stopp för högriskspekulationer genom en finansiell transaktionsskatt.
EnglishThere is no place, however, for revolutionary change or high-risk experimentation.
Däremot finns inget utrymme för omvälvande förändringar eller riskfyllda experiment.
EnglishThere is a high risk that our already high unemployment will increase further.
Risken är stor att den redan höga arbetslösheten kommer att öka ytterligare.
EnglishWomen are still at a very high risk of becoming poor or having to live in poverty.
Kvinnor löper fortfarande stor risk att drabbas av ett liv i fattigdom.
EnglishIndeed, we have been asking for high-risk and low-risk budget components for years.
Vi har verkligen efterfrågat högrisk- och lågriskkomponenter i många år.
EnglishSome of the time, and in some areas, Europe is at high risk of a black-out.
Vid vissa tidpunkter och i vissa områden riskerar Europa att mörkläggas.
EnglishAs confirmed by scientific advice, this bluefin tuna stock is now at high risk of collapse.
Som forskningsrönen visat finns det nu stor risk att detta tonfiskbestånd kollapsar.
EnglishNuclear power remains a high-risk technology with incalculable consequences.
Kärnkraft förblir en högriskteknologi med oförutsebara konsekvenser.
EnglishThey are therefore no substitute for, in particular, the withdrawal of specific high-risk materials.
Testerna kan således inte ersätta tillbakadragande av specificerat riskmaterial.
EnglishExpanded inspections must be made of high-risk vessels in particular.
De utvidgade granskningarna måste riktas uttryckligen mot riskfartygen.
EnglishThe nuclear industry is placing its high-risk installations right up against the borders of the EU.
Kärnkraftsindustrin placerar sina riskanläggningar strax utanför EU: s gränser.
EnglishThe directive will also impose minimum standards for high-risk businesses.
Genom direktivet införs även minimistandarder för högriskföretag.
EnglishIn our view, the eradication of high-risk pesticides should be the core of this regulation.
Enligt vår mening borde utrotning av högriskspesticider vara kärnan i den här förordningen.
EnglishDoing that would create uncertainty about Europe's development with a high risk of civil war.
Genom att göra det skapas osäkerhet om Europas utveckling med stor risk för inbördeskrig.
EnglishEMU is a centralizing, high-risk project which lacks popular backing.
EMU är ett centralistiskt högriskprojekt med svag folklig förankring.
EnglishEconomic and monetary union is a centralist, high-risk project with a weak democratic basis.
EMU är ett centralistiskt högriskprojekt med svag folklig förankring.
EnglishThis is a high risk area and good amendments have also been proposed in this respect.
Det är ett högriskområde, och bra ändringar har föreslagits.
EnglishThe Mediterranean has become a high risk area and needs special measures.
Området runt Medelhavet har blivit ett högriskområde och kräver därför ett speciellt angreppssätt.
EnglishThe entire Greek territory was classified as a high fire risk area by the Commission in 1993.
Hela Greklands territorium klassades som ett område med stor brandrisk av kommissionen 1993.