angol-svéd fordítás erre a szóra: hardy

EN

"hardy" svéd fordítás

EN hardy
volume_up
{melléknév}

hardy (és: composed)
It is, clearly, therefore, a hardy plant designed to thrive and grow as a potent weapon in the Community's armoury against the evil of violence inflicted upon those most at risk in our society.
Det är uppenbarligen en tålig planta som drivits upp för att utvecklas till ett kraftfullt vapen i kommissionens vapenarsenal mot våldets ondska som drabbar de mest utsatta i vårt samhälle.
It is, clearly, therefore, a hardy plant designed to thrive and grow as a potent weapon in the Community' s armoury against the evil of violence inflicted upon those most at risk in our society.
Det är uppenbarligen en tålig planta som drivits upp för att utvecklas till ett kraftfullt vapen i kommissionens vapenarsenal mot våldets ondska som drabbar de mest utsatta i vårt samhälle.
hardy (és: sturdy, tough)
hardy (és: hardened, tough)
hardy
hardy (és: audacious, stout, bold)

Szinonimák (angolul) a(z) hardy szóra:

hardy

Példamondatok a(z) "hardy" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe cave behind the waterfall appeared, and a fool hardy villager climbed in.
Grottan bakom vattenfallet visade sig, en dåraktig bybo klättrade in.
EnglishThey conducted a serious investigation of this at the beginning, when Hardy put forward his article."
De genomförde en seriös utredning av detta vid början, när Hardy framförde sin artikel."
EnglishWhat a fine mess Laurel Brok and Hardy Stubb would get us into!
Vilken salig röra Helan Brok och Halvan Stubb skulle föra oss in i!
EnglishHardy's ideas and Darwin's ideas will be blended together.
Hardys idéer och Darwins idéer kommer att blandas tillsammans.
EnglishThey represent a great variety, a great diversity of genetic heritage, of hardy and robust plants and animals.
De uppvisar stor variation, stor diversitet i det genetiska arvet och rustika och robusta växter och djur.
EnglishI think that Hardy had a lot going for him.
Jag tror att Hardy hade en del på sin sida.
EnglishWe in the Committee on Fisheries recently had presentations from an eminent scientist, Dr Chris Reid from the Sir Alistair Hardy Foundation at Plymouth University.
Jag håller med föredraganden när hon efterlyser en anpassning av utgifterna för avtalet till den faktiska situationen.
EnglishWe in the Committee on Fisheries recently had presentations from an eminent scientist, Dr Chris Reid from the Sir Alistair Hardy Foundation at Plymouth University.
Enligt min mening skulle detta få mycket allvarliga följder för principen om relativ stabilitet i den gemensamma fiskeripolitiken.
EnglishIt had been waiting there since 1960 when Alister Hardy, a marine biologist, said, "I think what happened, perhaps our ancestors had a more aquatic existence for some of the time."
Den har väntat där sedan 1960 när Alister Hardy, en marinbiolog, sa, "Jag tror att vad som hände, kanske våra förfäder hade en existens med mer vatten en del av tiden."