angol-svéd fordítás erre a szóra: gloomy

EN

"gloomy" svéd fordítás

EN gloomy
volume_up
{melléknév}

gloomy (és: black, dark, deep, dismal)
Recent UNICEF statistics paint a gloomy picture of world reality.
Unicefs senaste siffror ger en mörk bild av situationen runt om i världen.
I may paint a gloomy picture, but we do have reason for hope.
Detta må vara en mörk bild, men vi har anledning att hoppas!
Or do they just assume the ocean is just a dark, gloomy place that has nothing to offer?
Tror vi att det är en mörk, dyster plats- -som inte har något att erbjuda?
gloomy (és: blue, cheerless, dark, depressing)
Mr President, this evening's sitting on fisheries presents a gloomy picture.
Det råder en dyster stämning här på kvällens sammanträde om fisket.
The rapporteur’s report is a very thorough piece of work, and makes for fairly gloomy reading.
Föredragandes betänkande är ett mycket grundligt arbete och en ganska dyster läsning.
It is not my intention to paint an entirely gloomy picture.
Jag menar inte att måla upp en helt igenom dyster bild.
gloomy (és: arid, boring, comfortless, dead)
This provides very gloomy evidence of yet another failure on the part of a major section of our political elite.
Det är ett mycket trist bevis på ännu ett misslyckande hos en stor del av vår politiska elit.
gloomy (és: dead, dismal, drab, dull)
gloomy (és: ambiguous, blurry, cloudy, dark)
gloomy (és: murky, obscure, backstreet)
gloomy (és: austere, fierce, frowny, grim)
gloomy (és: hazy, misty, thick, caliginous)
gloomy

Szinonimák (angolul) a(z) gloomy szóra:

gloomy

Példamondatok a(z) "gloomy" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishYou will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
Ni måste ha en vision och vara kreativa för att leda EU ut ur denna återvändsgränd.
EnglishThe rapporteur’ s report is a very thorough piece of work, and makes for fairly gloomy reading.
Det är en sorts bokslut över fem års arbete sedan Santer-kommissionen tvingades avgå.
EnglishThere is nothing left of democracy, and the prospects are gloomy.
Av demokratin har ingenting blivit över och framtidsutsikterna är dystra.
EnglishI can assure you that despite recent gloomy prognostications, the Quartet is still active.
Jag kan försäkra er att kvartetten fortfarande är aktiv trots de senaste dystra prognoserna.
English   – Mr President, 2003 was an exceptionally gloomy year for international human rights.
   – Herr talman! 2003 var ett ovanligt dystert år för de internationella mänskliga rättigheterna.
EnglishI hope that they are a little less gloomy, but industry is in any case facing a few changes.
Jag hoppas att de är något mindre dystra, men i alla hänseenden genomgår industrin en del förändringar.
EnglishIt is so gloomy that it leaves no room even for legerdemain or for further misleading farmers.
Det är så dystert att det inte ens finns utrymme för att luras eller ytterligare vilseleda jordbrukarna.
EnglishThese gloomy statistics show us clearly that we must do everything we can to combat smoking.
Bara dessa svarta siffror ger oss en klar bild av att vi måste göra allt vi kan för att motarbeta rökningen.
EnglishObviously everyone will hope that his prediction of what may happen in the future is on the gloomy side.
Alla hoppas naturligtvis att denna förutsägelse om vad som kan hända i framtiden är för pessimistisk.
EnglishHow gloomy our evenings in the European Parliament would be without these interesting British discussions.
Vad våra kvällar i Europaparlamentet skulle vara tråkiga utan dessa intressanta brittiska diskussioner.
EnglishHowever, I can see that it is going to be an uphill struggle, although perhaps we should not paint too gloomy a picture.
Själv ser jag dock en svårighet, men vi skall kanske inte måla spöken på väggarna i onödan.
EnglishThe fact that economic growth in the EU remains below 2% is a further factor in this gloomy scenario.
Att den ekonomiska tillväxten i EU fortfarande ligger under 2 procent är en annan faktor i detta dystra scenario.
EnglishThe fact that economic growth in the EU remains below 2 % is a further factor in this gloomy scenario.
Att den ekonomiska tillväxten i EU fortfarande ligger under 2 procent är en annan faktor i detta dystra scenario.
EnglishThe gloomy facts speak for themselves and leave no room for doubt, let alone complacency.
Bokslutet som görs av den bistra verkligheten lämnar inget utrymme vare sig för tvivel eller ännu mindre för att släppa vaksamheten.
English   – Mr President, 2003 was an exceptionally gloomy year for international human rights.
Amnesty international publicerade denna vecka en rapport med titeln, där man starkt kritiserade EU: s politik för de mänskliga rättigheterna.
EnglishThe background for this annual - but today especially gloomy - agricultural mass can be summed up in three dates:
Denna årliga mässa för jordbruket, som idag är lite väl blek, äger rum i en kontext som kan sammanfattas med tre datum:
EnglishIn Kurzweilian terms this is gloomy.
För någon som Ray Kurzweil är detta pessimism.
EnglishNow the question then is: how gloomy is this?
Frågan är- -hur dystert det här är?
EnglishThis Green representative sounds all in all less gloomy and less alarming than his colleague within our own EP ranks.
Denne miljöpartist låter både mindre svårmodig och mindre alarmerande än hans partikamrat i våra egna led här i parlamentet.
EnglishThis sounds a clear warning bell, especially because we know that the outlook in the USA was already looking gloomy at the end of 2007.
Detta är en tydlig varningssignal, särskilt som vi vet att utsikterna i USA var dystra redan i slutet av 2007.