angol-svéd fordítás erre a szóra: to get at

EN

"to get at" svéd fordítás

EN to get at
volume_up
{ige}

1. általános

Even in reserves, keepers have been shot to get at the tigers.
Till och med i reservat har tjuvjägare skjutit skogvaktare för att komma åt tigrarna.
(Laughter) ELA: You can get at some pretty abstract concepts with this sort of thing.
(Skratt) ELA: Man kan komma åt ganska abstrakta koncept på det här viset.
What measures are being taken to get to grips with this fraud?
Vilka åtgärder finns det för att komma åt fusket?
So the first step: get to the children, get to the mothers, and then follow up with family planning.
Så det första steget: barnen, mödrarna, för att sedan följa upp med barnbegränsning.
We were supposed to get half way; we barely covered a third of the ground.
Tanken var att vi skulle halvvägs; vi lyckades knappt en tredjedel av vägen.
It is tremendous in terms of the achievement of trying to get a consensus.
Det har varit oerhört omfattande sett till insatsen för att försöka samförstånd.
to get at (és: to bully, to knock)
to get at (és: to deem, to imply, to intend, to mean)
to get at (és: to mean)

2. Nagy-Britannia, köznyelvi

to get at (és: to bribe, to corrupt)

Példamondatok a(z) "to get at" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Skulle detta ändringsförslag gå igenom så innebär det ett demokratiskt bakslag.
EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishThe Goals section shows how many conversions you get to each of your site goals.
I avsnittet Mål kan du se hur många omvandlingar du får för varje webbplatsmål.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
För det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Inga förevändningar får användas för att kringgå detta viktiga krav på öppenhet.
EnglishIs it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
Är det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
EnglishThis is despite the fierce competition to get published in Science or in Nature.
Detta trots att konkurrensen att komma med i Science eller Nature är stenhård.
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishThis makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.
Detta gör det möjligt att få människor att arbeta i överdrivet långa arbetspass.
EnglishThese are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
Det är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
– Jag återkommer till er om detta när jag har haft tillfälle att studera frågan.
EnglishWe should be able to get rid of many of the simplistic statements about tendering.
Vi borde kunna komma ifrån många av de onyanserade uttalandena om upphandlingar.
EnglishYet the Member States, and their private and public parties, must get on board.
Ändå måste medlemsstaterna och deras privata och offentliga parter bli delaktiga.
EnglishIf the message is to get through, it must be expressed in clear and simple terms.
Om budskapet skall gå fram ordentligt måste det vara tydligt och enkelt uttryckt.
EnglishIt has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
Den måste vara villkorlig ända tills vi får svar på de frågor vi tagit upp här.
EnglishThey do not seek treatment and do not get tested, with all the negative effects.
De söker inte behandling och de testar sig inte, med alla negativa följder det får.
EnglishThe important issue for me is regional airports and that they get full support.
Den viktiga frågan för mig är regionala flygplatser och att de får fullt stöd.
EnglishTo get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.
För att gå tillbaka till frågan om vuxenutbildning har jag ett förslag till er.
EnglishWe now have to get to work, as it is important that the Commission is coordinated.
Nu måste vi sätta igång, eftersom det är viktigt att kommissionen är samordnad.