angol-svéd fordítás erre a szóra: gas


Erre gondoltál: gås, gås-
EN

"gas" svéd fordítás

SV

"gas" angol fordítás

volume_up
gas {hímn. és nőn.}
EN

EN gas
volume_up
{főnév}

1. általános

gas
volume_up
gas {hímn. és nőn.}
 What are the import prices for pipeline gas and LNG in the eight countries named?
 Hur hög är respektive importpris för pipeline-gas och LNG-gas i de åtta nämnda länderna?
The natural resources of Central Asia, especially gas and oil, are considerable.
Centralasien har avsevärda naturtillgångar, i synnerhet gas och olja.
Other questions, such as on gas and energy, will certainly be important points.
Andra frågor, såsom gas och energi, kommer säkerligen att vara viktiga punkter.
gas
volume_up
giftgas {hímn. és nőn.}
This is a man who has used poison gas on rebel Kurdish villages, thereby killing thousands of men, women and children.
En man som besprutar kurdiska byar med giftgas och på det sättet dödar tusentals män, kvinnor och barn.
Mr President, the last century began with the widespread use of poisonous gas in the First World War, that is, with chemical weapons.
Det 1900-tal som ligger bakom oss inleddes med en användning av giftgas på bred front i första världskriget, alltså av kemiska stridsmedel.
The route of the pipeline is to go through Natura 2000 areas as well as underwater ammunition dumps and sunken poisonous gas from the time of the Second World War.
Gasledningen är tänkt att dras genom Natura 2000-områden samt platser där ammunition har dumpats och giftgas har sänkts från andra världskriget.
gas

2. amerikai angol

volume_up
bensin {hímn. és nőn.}
It doesn't tell you whether or not the gas station has gas.
Kartan kan inte tala om ifall det finns bensin där.
Taxation of unleaded petrol and gas oil (debate)
Beskattning av blyfri bensin och diesel (debatt)
It costs us less to buy raw materials, petrol and gas.
Det kostar mindre att köpa råmaterial, bensin och gas.

3. amerikai angol, köznyelvi

gas
volume_up
något roligt {csak egyessz.} (bestämd form)
gas
volume_up
något underhållande {csak egyessz.} (bestämd form)

4. Nagy-Britannia, köznyelvi

gas (és: double-talk)
volume_up
nonsens {csak egyessz.} (oböjligt)

Példamondatok a(z) "gas" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Den nya lagstiftningen kanske främjar konkurrensen på EU:s el- och gasmarknader.
EnglishThe intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
EnglishWe have the economic and technological means to limit greenhouse gas emissions.
Vi har de ekonomiska och tekniska resurserna för att begränsa växthusgasutsläppen.
EnglishTo this end, we should strive to reduce greenhouse gas emissions to a minimum.
Därför bör vi sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser till ett minimum.
EnglishWe in Finland have not had the slightest problem with the gas supply in 40 years.
Vi i Finland har inte haft något som helst problem med gastillgången på 40 år.
EnglishSo what this means is that the universe is like a box of gas that lasts forever.
Så det här betyder att universum är som en gasbehållare som varar för alltid.
EnglishApparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.
Tydligen sätter man i Paris intresset för olja och naturgas framför allt annat.
EnglishHere's our new car: It gets great gas mileage, it has leather seats, buy our car.
Vi gör alltid det bästa för klienterna som vi arbetar för. ~~~ Här är din nya bil.
EnglishAt least it gives some structure and legal certainty to the oil and gas trade.
Det ger åtminstone någon sorts struktur och rättssäkerhet i olje- och gashandeln.
EnglishMr President, the recent gas supply crisis is a wake-up call for the European Union.
Den senaste energiförsörjningskrisen är en tankeställare för Europeiska unionen.
EnglishFor climate change, it makes no difference where the greenhouse gas is produced.
För klimatförändringar gör det ingen skillnad var växthusgaserna produceras.
EnglishWith natural gas, of course, it is that the majority is imported from Russia.
Med naturgasen är det förstås att större delen av den importeras från Ryssland.
EnglishEuropean states will be able to help each other in the event of any new gas crises.
EU-staterna kommer även att kunna hjälpa varandra i händelse av en ny gaskris.
EnglishAs regards gas oil, the Council provides for two stages in reducing sulphur content.
När det gäller dieselbrännolja planerar rådet två etapper för att minska svavlet.
EnglishThe country has substantial mineral and gas resources that are underexploited.
Uzbekistan har mycket stora mineral- och gastillgångar, som är dåligt exploaterade.
EnglishWill we, the four states, be forced to establish a separate natural gas market?
Måste vi, de fyra staterna, tvingas inrätta en separat marknad för naturgas?
EnglishThe energy generated would be cheaper than that from a gas pipeline from Sicily.
Den alstrade energin skulle bli billigare än energin från en gasledning från Sicilien.
EnglishMr President, is Europe going to have to face a new gas crisis this winter?
Herr kommissionsordförande! Kommer EU att tvingas hantera en ny gaskris i vinter?
EnglishThe Commission estimates that greenhouse gas will be reduced by 4% to 6% per flight.
Kommissionen beräknar att växthusgasen kommer att minska med 4-6 procent per flyg.
EnglishGas-fuelled cars emit lower levels of most hydrocarbons, but more methane.
Angående: Hur kan vi skapa incitament för utvecklandet av gasdrivna personbilar?