EN fresh
volume_up
{melléknév}

1. általános

fresh (és: additional, crisp, different, new)
volume_up
ny {mn}
And we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
Och vi gav Lissabonstrategin ny drivkraft genom att inleda en ny ambitiös fas.
The Commission is rudderless and hardly ever tables fresh legislation.
Kommissionen är manöveroduglig och lägger nästan aldrig fram någon ny lagstiftning.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
Det är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
fresh (és: new, recent, sweet)
The tariff for Thai cooked chicken meat is one seventh of that on frozen fresh chicken.
Tullen på thailändsk tillagad kyckling är en sjundedel av den på fryst färsk kyckling.
Just marking it as 'fresh fruit juice ' would be deceiving consumers.
Att då endast använda angivelsen " färsk fruktjuice " skulle vara att lura konsumenten.
Milk with a shelf life in excess of seven days is no longer to be labelled as fresh milk.
Mjölk med en hållbarhet på mer än sju dagar får inte längre kallas färsk mjölk.
fresh (és: brisk, clear, crisp, fit)
In these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
I dessa mörka och dystra tider kan Kirilovbetänkandet vara en frisk fläkt.
My wind-powered pulley system circulates the house with fresh air.
Mitt vinddrivna remsystem gör så frisk luft cirkulerar i huset.
It is a basic consumer right that consumers should be able to breathe fresh air.
Det är en grundläggande konsumenträttighet att konsumenter skall få möjlighet att andas frisk luft.
fresh (és: crisp, sweet)
Jag hoppas ni tyckte det var fräscht!
De är alla unga och fräscha.
The usefulness for the consumer is that the grated carrots will appear to be 'fresh ' even though they are actually not.
Nyttan för konsumenten är att dessa rårivna morötter ser " fräscha " ut, trots att de inte är det.
fresh (és: blank, classic, clean, clear)
volume_up
ren {mn}
With these three plants, you can grow all the fresh air you need.
Med dessa tre plantor, är det möjligt att själv skapa all ren luft man behöver.
And also a reduction in energy requirements in buildings by an outstanding 15 percent, because you need less fresh air.
Dessutom minskar energibehovet i byggnader med hela 15 procent, eftersom det krävs mindre tillförsel av ren luft.
We certainly want everyone in the future to enjoy clean drinking water, fresh air and a safe city environment.
Vi alla vill säkert även i framtiden njuta av rent dricksvatten, frisk luft och trygg stadsmiljö.
fresh (és: alert, cheerful, fit, lively)
fresh (és: cool, coolish)
fresh (és: snappy)
fresh
fresh (és: new)
fresh
Wine of fresh grapes; grape must with fermentation arrested by the addition of alcohol
Vin av färska druvor; druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol
Furthermore, about half of our fresh food contains residues.
Dessutom innehåller cirka hälften av våra färska livsmedel sådana rester.
If we want to eat fresh produce, then it is impossible first to treat it thermally.
Om vi vill äta färska produkter kan vi inte först värmebehandla dem.

2. "wind"

fresh
volume_up
stark {mn} (vind)
It has created a fresh, large consensus behind the project of European integration.
Europa kan inte byggas utan tydliga liberala och sociala värderingar, starka regler och en robust parlamentarisk demokrati.
We would ask the Commission and Council to lodge an urgent and forceful protest against the build-up of a fresh and dangerous nuclear arms race.
Vi uppmanar kommissionen och rådet eftertryckligen att visa ett starkt motstånd mot förberedelsen till en ny och farlig kärnvapenkapplöpning.
These measures are crucial for the European economy to grow strongly on sound foundations, in such a way that it can provide fresh business and job opportunities for its citizens.
Dessa åtgärder är grundläggande för att EU:s ekonomi ska växa sig stark på sunda grunder och så att den kan erbjuda ny verksamhet och arbetstillfällen för sina medborgare.

3. gasztronómia: "food"

fresh
volume_up
obehandlad {mn} (mat)
If consumers buy fresh carrots, they must be able to assume that these are untreated and not processed and they do not expect them to be dipped in a preservative.
När en konsument köper färska morötter, då måste han kunna utgå ifrån att dessa är obehandlade och obearbetade, och han förväntar sig inte att de har doppats i ett konserveringsmedel.

Példamondatok a(z) "fresh" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishThis will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
Detta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
EnglishWhat is needed is a fresh perspective on our concept of progress and development.
Det behövs ett nytt perspektiv på vår uppfattning om framsteg och utveckling.
EnglishThat is why it is so important to give the environment fresh impetus as an issue.
Därför är det absolut nödvändigt att åter ge en kraftig impuls för miljön.
EnglishEuropean employment policy requires a fresh approach in a number of areas.
Vi behöver en nysatsning i den europeiska sysselsättningspolitiken på flera plan.
EnglishIt has created a fresh, large consensus behind the project of European integration.
Den har skapat ett nytt, stort samförstånd bakom det europeiska integrationsprojektet.
EnglishThe Presidency intends to take this opportunity to give the relationship fresh momentum.
Ordförandeskapet ämnar ta tillfället i akt att gjuta nytt liv i förbindelserna.
EnglishWe will also therefore take fresh initiatives to consider radical cutbacks nevertheless.
Och vi kommer då också att ta nya initiativ för att se på radikala besparingar.
EnglishPackaging could be used as an example of a fresh approach to environmental problems.
Förpackningar kan bli ett exempel på en modern hantering av miljöproblemen.
EnglishWe believe that the new priorities need to be matched to the 'fresh money' available.
De nya prioriteringarna måste faktiskt vara i harmoni med de nya finansiella medlen.
EnglishIt concerns the implications of the dam on access to fresh water in the region as a whole.
Den gäller dammens effekter för tillgång till färskvatten i regionen som helhet.
EnglishWe believe that the new priorities need to be matched to the 'fresh money ' available.
De nya prioriteringarna måste faktiskt vara i harmoni med de nya finansiella medlen.
EnglishThe Gemelli report attempts to take a fresh approach, a bold approach.
Gemelli försöker i sitt betänkande anlägga ett nytt synsätt, ett djärvt synsätt.
EnglishThis is what he has done this morning in this speech which has given us all fresh hope.
Detta är känslan man får inför inlägget i dag, ett inlägg som ger nytt hopp.
EnglishIf agreement was not reached at that stage, fresh leftovers would be created.
Om man återigen misslyckades med att komma överens, skapades nya rester.
EnglishMr President, we must demand the organisation of fresh presidential elections in Belarus.
Herr talman! Vi måste kräva att ett nytt presidentval anordnas i Vitryssland.
EnglishIn mid-May we re-introduced export refunds for fresh and frozen pigmeat on the bone.
Redan i mitten av maj återinfördes exportbidragen för färskt och fryst griskött med ben.
EnglishThe new Treaty opens the door to a number of fresh areas for action by the Commission.
Det nya fördraget öppnar dörren för kommissionen på ett antal nya områden.
EnglishThis report examines the progress made since 2001 and sets out fresh measures.
I detta betänkande behandlas de framsteg som gjorts sedan 2001 och nya åtgärder fastställs.
EnglishWe would like this window to be wide open to fresh winds of cooperation.
Vi skulle gärna se att detta fönster stod på vid gavel för samarbetets friska vindar.