EN foul
volume_up
{főnév}

1. sportok

foul
However, conducting a game without rules, without a referee and without penalising fouls, now that would end in chaos.
Men ett spel utan regler, utan domare och utan att man bestraffar ojust spel skulle sluta i kaos.
foul
foul
volume_up
foul {hímn. és nőn.}

Példamondatok a(z) "foul" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishUnfortunately, these 79 or 80 victims fell foul of large, profit-seeking shipowners.
Tyvärr föll de 79 eller 80 offren på altaret för rederikapitalets profitering.
EnglishSuch a situation falls foul of one of the Community's most important principles - the principle of solidarity.
Den här situationen strider mot en av unionens viktigaste principer - solidaritetsprincipen.
EnglishIf they fall foul of the law they will go into insolvency.
Om de bryter mot lagen kommer de att komma på obestånd.
EnglishYou will be distressed, however, that these crazy folk have fallen foul of the law of unintended consequences.
Det måste dock oroa er att dessa galningar har fallit offer för lagen om oavsiktliga konsekvenser.
EnglishWe are calling foul, and if we are not allowed to go to the stadia, then we may go to the courts.
Vi menar att detta är fusk, och om vi inte får komma in på idrottsarenorna kommer vi kanske att gå till domstol.
EnglishNot enough publicity is being given to this foul trade.
Denna vidriga handel får inte tillräcklig publicitet.
EnglishLook where Maradona is now, he who won by foul means.
Se på Maradona idag, han som vann genom att fuska.
EnglishIf you win by foul means, you have already lost.
Om man vinner genom att fuska har man redan förlorat.
EnglishThis creates pressure to win by fair means or foul and particularly by means of doping, which is becoming ever harder to detect.
Då är alla medel tillåtna för att vinna, i synnerhet doping, som blir allt svårare att avslöja.
EnglishIt chose the latter and has fallen foul of not giving a coherent or comprehensive new set of rules.
Man valde det senare och har därför misslyckats med lägga fram en sammanhållen eller heltäckande uppsättning nya bestämmelser.
EnglishPolitical foul play has become a part of everyday life in Russia, and unfortunately we too must come to terms with this.
Politiskt orent spel har blivit en del av vardagslivet i Ryssland och tyvärr måste även vi acceptera detta.
EnglishJust imagine that a foul has been committed.
Tänk er att det förekommit ett regelbrott.
EnglishThe activities of previous Italian left-wing governments have, I am afraid, been characterised by huge-scale, foul theft from the people of Africa.
Vi kommer att tillämpa maximal öppenhet när det gäller att bevilja bistånd till utvecklingsländerna.
EnglishIt was won by foul means, was it not?
EnglishThe foul monster has been reawakened!
EnglishSome kind of foul-up, I think, sir.
EnglishI believe this project is likely to fall foul of practical problems or that these will at least make things far more difficult.
Jag tror att detta förehavande redan skulle stöta på patrull på grund av praktiska problem, eller åtminstone avsevärt försvåras.
EnglishThere was concern that they might fall foul of the directive, an issue of which the Finnish Commissioner is well aware.
Man oroade sig för att de skulle komma i kläm genom direktivet, en frågeställning som den finländska kommissionsledamoten känner väl till.
EnglishThe right to mobility cannot be checked by shutting men and women up behind barbed wire or inside a foul detention centre.
Rätten till rörlighet kan inte kontrolleras genom att man stänger in män och kvinnor bakom taggtråd eller i en motbjudande förvarsenhet.
EnglishThe Lisbon strategy has fallen foul to bureaucracy, and the latter has become the greatest obstacle to the development of innovation.
Lissabonstrategin har råkat i konflikt med byråkratin och byråkratin har blivit det största hindret för innovationsutvecklingen.