angol-svéd fordítás erre a szóra: formalistic

EN

"formalistic" svéd fordítás

SV

EN formalistic
volume_up
{melléknév}

formalistic (és: formal, impersonal, starched, stiff)
That is the result of an excessively rigid and formalistic interpretation of the principle of subsidiarity, as Parliament was able to see for itself in the debates on the Customs 2000 programme.
Det beror i sin tur på en överdrivet stel och formell tolkning av subsidiaritetsprincipen, vilket parlamentet för övrigt kunde konstatera i diskussionerna kring programmet Tull 2000.

Szinonimák (angolul) a(z) formalistic szóra:

formalistic

Példamondatok a(z) "formalistic" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHe hardly confines himself to formalistic replies.
Han begränsar sig knappast till formalistiska svar.
EnglishTo say this is not to take a formalistic approach towards jurisdiction and certainly not to indulge in any sort of legal nitpicking.
Detta är ingen formalism som syftar till att fördela ansvar och absolut inget juridiskt hårklyveri.
EnglishTheir formalistic interpretation of the law allows them to avoid getting involved, to avoid prosecuting these cases, and to wash their hands of them.
Deras formalistiska tolkning av lagen gör att de kan undvika att bli inblandade, undvika att väcka åtal och slippa ha något att göra med dessa ärenden.
EnglishConversely, there have been many instances of absurd judgments based on the formalistic approach taken by judicial and other supervisory bodies.
Men det finns också en rad exempel på absurda bedömningar som gjorts av rättsliga organ eller andra tillsynsmyndigheter på grund av deras alltför formalistiska synsätt.