angol-svéd fordítás erre a szóra: forged


#searchterm# szótári alakja: #szótári alakban#
EN

"forged" svéd fordítás

EN to forge
volume_up
[forged|forged] {ige}

to forge (és: to beat, skeemin')
Father says you can't forge a sword if you don't know how to use one.
Enligt far måste man hantera svärdet för att kunna smida det.
There is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
Det finns ett kritiskt behov av att smida och bygga starka strategiska partnerskap.
Practice makes perfect or, as the French proverb says, forging makes a blacksmith.
Övning ger färdighet, eller som det franska ordspråket säger, smed blir man genom att smida.
to forge (és: to batter, to beat, to hammer, to nail)
Their working methods are archaic, comprising ponderous paper exercises with documents and rubber stamps that are easily forged.
De bedrivs omständligt på pappersbasis, med dokument och stämplar som är lätta att förfalska.
Firstly, it will simplify the process of combating fraud and abuse, as biometric identifiers make forging visas more difficult.
Det kommer för det första att underlätta processen för att bekämpa bedrägeri och missbruk eftersom biometriska kännetecken gör det svårare att förfalska visum.
So if I were a forger I would start out now forging EUR 500 notes and have a field day for the next few months until people come to terms with it.
Så om jag förfalskade pengar skulle jag genast börja förfalska 500-eurosedlar och leva loppan de närmaste månaderna tills folk kom på det.

Példamondatok a(z) "forged" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe forged documents indicated that the shipment concerned waste paper recovery.
I de förfalskade dokumenten stod att lasten innehöll återvunnet pappersavfall.
EnglishIt is true that we have all forged relationships with these countries and their regime.
Det stämmer att vi alla har skapat förbindelser med dessa länder och deras regim.
EnglishThere was the problem of forged documents, and also of forged stamps.
Det förekom problem med förfalskade dokument och ibland även förfalskade stämplar.
EnglishThere's not an atom in our bodies... that has not been forged in the furnace of the sun.
Det finns inte en atom i våra kroppar... som inte har blivit smidd i solens smäItugn.
EnglishThe European Union has forged a reputation for itself in the aeronautical and space industry.
Europeiska unionens rykte på området för flyg- och rymdindustrin är redan säkrat.
EnglishBatches of vaccine of varying quality and forged paperwork is a real probability.
Till verkligheten hör även partier med vaccin av varierande kvalitet och förfalskade dokument.
EnglishWeapons that were forged from the same ore...... and have never b ee n crossed.
Vapen smidda av samma metall...... som ännu ej drabbats samman.
EnglishDon't use the reply address in themessage, since it can be forged.
Använd inte svarsadressen i meddelandet eftersom den kan vara förfalskad.
EnglishIt has forged new partnerships with all key players: China, Russia and the United States.
Landet har skapat nya partnerskap med alla nyckelaktörer: Kina, Ryssland och Förenta staterna.
EnglishWhile populism has propelled a policy forged in the furnace of fear, let us face the facts.
Även om populismen har drivit fram en politik präglad av rädsla så måste vi ta till oss fakta.
EnglishThey're going to say, "Hey, maybe it was those guys in payroll that forged those checks."
De kommer att säga, "Du, kanske var det där killarna på lönekontoret som förfalskade checkarna."
EnglishThere is therefore a clear risk of seeing differences forged within the Union.
Det finns alltså en risk för ökade klyftor inom unionen.
EnglishA strong CFSP can be forged thanks to the feeling of proximity of the Member States of the European Union.
En stark GUSP får härigenom sin kraft för unionens medlemsstaters likasinnande.
EnglishHowever, the closest links are those forged within the local communities.
Det är emellertid den lokala anknytningen som är starkast.
EnglishAn elegantly simple 9- Ib. amalgamation of forged steel and plywood.
En elegant enkel fyra kilos förening av ståI och laminerat trä.
EnglishOtherwise, then, we should provide small businesses with free detectors for forged banknotes.
Eller också krävs det att små affärsidkare utan kostnad får detektorer för spårning av falska sedlar.
EnglishIn connection with this, the risk exists that they will be more easily falsified or forged.
Därför finns det risk för att de lättare kan förfalskas.
EnglishThose were famous declarations on freedom and the rule of law that forged contemporary democracy.
Dessa var berömda förklaringar om frihet och rättsstatsprincipen som formade den nutida demokratin.
EnglishAndûril, the Flame of the West, forged from the shards of Narsil.
Andúril, flamman från väst smitt samman av Narsils skärvor.
EnglishIn the Treaties we have forged, we have each time described more clearly the civilisation we would like to live in.
Våra europeiska institutioner utgör denna civilisations pelare, däribland parlamentet.