angol-svéd fordítás erre a szóra: forcing

EN

"forcing" svéd fordítás

EN forcing
volume_up
{Gerund}

forcing

Példamondatok a(z) "forcing" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe European Union is forcing the Irish Government to apply these new taxes.
Europeiska unionen tvingar den irländska regeringen att ta till dessa nya skatter.
EnglishThe second is that unfortunately terrorism is forcing us to change the way we behave.
Det andra är att terrorismen leder till att vi tyvärr tvingas ändra vårt beteende.
EnglishIn addition, it is forcing Parliament to renounce fundamental principles.
Dessutom tvingar kommissionen parlamentet att avstå från grundläggande principer.
EnglishThe authorities are forcing through further restrictions on basic freedoms.
Myndigheterna genomtvingar nya begränsningar av de grundläggande friheterna.
EnglishIt is also a fact, however, that the Commission is not forcing anyone to do that.
Det är dock även så att kommissionen inte tvingar någon att göra detta.
EnglishMajor exporters such as Germany are forcing Greek economic policy to its knees.
Stora exportländer som Tyskland håller på att knäcka den ekonomiska politiken i Grekland.
EnglishThere cannot be a European regulation forcing every Member State to take part in this.
Det kan inte finnas en EU-förordning som tvingar varje medlemsstat att delta i detta.
EnglishNo one is forcing the manufacturer to comply with the technical specifications.
Tillverkaren har ingen förpliktelse gentemot någon att följa de tekniska specifikationerna.
EnglishBut this has not come anywhere near to forcing a restructuring of Iranian society.
Men det har ännu inte på långa vägar stöpt om det iranska samhället.
EnglishIt is simply a continuation of the same old method of forcing decisions through.
Det är alltså samma gamla metod som gäller: forcerad utveckling.
EnglishIt is also forcing us to deal with social inequalities in the European Union.
Den tvingar oss också att hantera de sociala skillnaderna inom EU.
EnglishThere is also the option not to buy electric cars; no one is forcing Europeans to buy them.
Vi har också alternativet att inte köpa elbilar. Ingen tvingar européerna att köpa dem.
EnglishHas the EU any means of forcing out a country which does not wish to use the common currency?
Har EU några möjligheter att utesluta ett land som inte vill ha den gemensamma valutan?
EnglishFiercer world competition is forcing the protagonists to take a clear and tough position.
Ökande världsomfattande konkurrens tvingar deltagarna att inta en klar och tydlig position.
EnglishThe disaster in Japan is forcing us to fundamentally reconsider the issue of nuclear safety.
Katastrofen i Japan tvingar oss att göra en grundläggande omvärdering av kärnsäkerheten.
EnglishThrough this MFA, the European Union is forcing Georgia to carry on implementing the plan regardless.
Genom detta makroekonomiska stöd tvingar EU ändå Georgien att genomföra planen.
EnglishIt is a solution nobody wants, of course, but it is one we are forcing them into.
Jag kan förstå det; för det är en lösning som säkert ingen önskar, men det är den vi tvingar dem till.
EnglishI believe that this is a positive way of forcing the tyre industry to act.
Jag tror att det handlar om en positiv nödvändighet att agera.
EnglishIncidents are taking place in Chechnya which are forcing us to rethink.
Det är händelserna i Tjetjenien som tvingar oss till eftertanke.
EnglishThat is why I am in favour of everything that has been said here about forcing the agreement.
Därför stöder jag allt som har sagts här om påskyndande av avtalet.