angol-svéd fordítás erre a szóra: filled up

EN

"filled up" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "filled up".

Hasonló fordítások a(z) "filled up" szóra svédül

filled melléknév
Swedish
filled ige
to fill ige
fill főnév
to be up to ige
up melléknév
Swedish
up határozószó
up prepozíció
Swedish
to up ige

Példamondatok a(z) "filled up" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI must admit that I have not all that often filled up a washing machine.
Jag medger att jag hittills inte har lagt in tvätt i tvättmaskinen alltför ofta.
EnglishPeople believed they could increase their own wealth quite quickly, only to wake up filled with utter bitterness.
Av de 42 åtgärderna för handlingsplanen för finansiella tjänster har 39 antagits.
EnglishPeople believed they could increase their own wealth quite quickly, only to wake up filled with utter bitterness.
Människor tror att de kan öka sitt välstånd snabbt, men uppvaknandet blir mycket bittert.
EnglishAt one point, your screen is filled up with leaves.
Vid ett tillfälle så är din skärm fylld av blad.
EnglishThey're all filled up.
EnglishAt the same time, however, we must ensure that the appropriate filling station infrastructure is created and built, because even hydrogen powered cars have to be filled up.
Samtidigt måste vi dock se till att lämplig infrastruktur för tankstationer inrättas och byggs, eftersom också vätgasdrivna bilar måste tankas.
EnglishAnd so everyone lined up, all the smackheads in a row, and the guy whose birthday it was filled up the fit, and he went down and started injecting people.
Och så började de att ställa upp sig, alla heroinister i en rad. ~~~ Och killen vars födelsedag det var fyllde sprutan, och gick längsmed raden och började injicera människor.
EnglishThe days of powerful blocs such as the European Union and the USA sitting in smoke-filled rooms, carving up the spoils and throwing a few crumbs to the rest of the world, have long since gone.
Den tid då mäktiga block som Europeiska unionen och Förenta staterna satt i rökfyllda rum, delade på bytet och slängde några få smulor till resten av världen är sedan länge förbi.
EnglishSecondly, the polling stations had transparent plastic, sealed ballot boxes, which were watched by official observers, as they filled up throughout the day, and were counted on the spot.
För det andra hade vallokalerna genomskinliga förseglade valurnor av plast, över vilka officiella observatörer höll uppsikt allt eftersom de fylldes på under dagen, och dessa räknades på plats.

Más szótárak

English
  • filled up

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.