EN filled
volume_up
{melléknév}

filled (és: double, laden, pregnant, replete)
Yet ridiculous dreamers like you insist on a past filled with dinosaurs... and evolution.
Ändå envisas löjliga drömmare som ni, med en svunnen tid fylld av dinosaurier -
Use this icon to define a filled, freeform Bézier curve.
Med den här ikonen definierar du en fylld, fri bézierkurva.
This hockey season has been filled with more bad tackles to the head than usual.
Den här ishockeysäsongen har varit fylld med fler fula tacklingar mot huvudet än vanligt.

Szinonimák (angolul) a(z) fill szóra:

fill

Példamondatok a(z) "filled" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSelect this option if you want to display only the contour of filled drawings.
Med den här rutan bestämmer du att bara konturen visas av fyllda teckningselement.
EnglishThe professions in question can be perfectly well filled by our own workers.
Det arbete det handlar om kan utan problem utföras av våra egna arbetstagare.
EnglishThey must be as good as their word and ensure that those empty Annexes are filled.
De måste leva upp till sitt ord och se till att dessa tomma bilagor fylls.
EnglishI must admit that I have not all that often filled up a washing machine.
Jag medger att jag hittills inte har lagt in tvätt i tvättmaskinen alltför ofta.
EnglishA subject that attracted so many to the lecture hall was filled to the brim.
– ett ämne som lockade så många att föreläsningssalen fylldes till bredden.
EnglishWhen you click this icon, objects are filled with attributes when they are dragged open.
Om du klickar på den här ikonen fylls objekt med attribut när du ritar upp dem.
EnglishIf the fields are not filled in for Min. value and Max. value, there is no restriction.
Om fälten för Min. värde och Max. värde inte fylls i, görs ingen begränsning.
EnglishNormally an E301 form filled in by the other Member State is sufficient.
Normalt ska det räcka med blanketten E301, ifylld av den andra medlemsstaten.
EnglishWhy was the position of internal auditor only inadequately filled for such a long time?
Varför var befattningen som internrevisor inte nöjaktigt tillsatt under så lång tid?
EnglishIt will merely provide additional lucrative posts to be filled by Brussels bureaucrats.
Det kommer bara att skapa ännu fler lukrativa befattningar för byråkraterna i Bryssel.
EnglishI am also filled with sadness by the attitude of Mrs De Keyser and Mr Romeva i Rueda.
Jag blir samtidigt besviken på Véronique De Keysers och Raül Romeva i Ruedas inatällning.
EnglishIf unmarked, column one is filled with text and then column two, etc.
Annars fylls kolumnerna löpande ut med text från den första till den sista kolumnen.
EnglishI am filled with consternation regarding the ECB's attack upon the Employment Pact.
Jag är bestört över ECB: s häftiga angrepp på sysselsättningspakten.
EnglishI am filled with consternation regarding the ECB' s attack upon the Employment Pact.
Jag är bestört över ECB:s häftiga angrepp på sysselsättningspakten.
EnglishSince there are now only two seats to be filled, Members may not indicate more than two names.
Eftersom det ännu återstår att besätta två poster kan ni inte ange fler än två namn.
EnglishI hope this loophole will be filled as part of realisation of the Stockholm Programme.
Jag hoppas att detta kryphål kommer att försvinna när Stockholmsprogrammet omsätts i praktiken.
EnglishDraining should have a diameter of 50-75 mm, and drainage graves filled with single 6-20 mm.
Dräneringsrör bör ha diametern 50-75 mm, och dräneringsgravarna fylls med singel 6-20 mm.
EnglishI asked smokers if they would fly on a smoke-filled plane and they said ‘no’.
Jag frågade rökande personer om de skulle vilja flyga i ett rökfyllt flygplan, och de svarade ”nej”.
EnglishPassion and that the work is meaningful and filled with pleasure is important for today's workers.
Passion och att arbetet är lust- och meningsfyllt är viktigt för dagens arbetstagare.
EnglishIf you check this box, a primary key field is automatically generated and filled with values.
Om du markerar den här rutan skapas automatiskt ett primärnyckelfält som fylls med värden.