angol-svéd fordítás erre a szóra: fill up with

EN

"fill up with" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "fill up with".

Hasonló fordítások a(z) "fill up with" szóra svédül

fill főnév
to fill ige
to be up to ige
up melléknév
Swedish
up határozószó
up prepozíció
Swedish
to up ige
with prepozíció
Swedish

Példamondatok a(z) "fill up with" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat is the easiest way to get here, and it just so happens that he has to fill up his tank .
Det är den lättaste vägen att ta sig hit och han råkar bara behöva tanka på vägen.
EnglishAs befits a true Dutchman, I always fill up there, paying Luxembourg prices.
Som det anstår en sann holländare tankar jag alltid där och betalar de priser som gäller i Luxemburg.
EnglishSecondly, Mr Schulz is quite right that we need to fill up the time.
För det andra har Schultz helt rätt i att vi måste fylla ut tiden.
EnglishSo whenever I fill up my gas, I think of that liter, and how much carbon.
Och jag vet att olja kommer från havet och fytoplankton.
EnglishFor example, to enable more cars to run on biogas, there must be filling stations where they can fill up with gas.
För att exempelvis fler bilar ska kunna köras på biogas måste det finnas mackar där man kan tanka gas.
EnglishPeople started buying appetizers and salads, because they knew they weren't going to fill up on the entrees alone.
Folk började köpa förrätter och sallader. ~~~ för de visste att de inte skulle bli mätta på enbart huvudrätten.
EnglishWe need this capital to fill up the cap.
Vi behöver kapitalet för att fylla igen hålen.
EnglishIf you travel to Luxembourg you will see the long line of lorries all trying to fill up with that cheap diesel.
Om ni åker till Luxemburg kommer ni att se de långa raderna av lastbilar som alla försöker att tanka med den billiga dieseln.
EnglishMr Blokland said that he did not think it logical for lorries and cars to go out of their way to go to Luxembourg to fill up with diesel.
De lyder som följer: 610 liter för Belgien, 531 för Danmark, 424 för Spanien och 536 för Frankrike.
EnglishThey are entitled to fill up their tanks there.
EnglishMr Blokland said that he did not think it logical for lorries and cars to go out of their way to go to Luxembourg to fill up with diesel.
Johannes Blokland sade att han inte tyckte det var logiskt att lastbilar och bilar kör en omväg för att åka till Luxemburg och tanka diesel.
EnglishNormally, I fill up in the Netherlands, but if I travel through Luxembourg on my way to Strasbourg anyway, it does work out as more cost-effective.
I vanliga fall tankar jag i Nederländerna, men om jag ändå reser genom Luxemburg på vägen till Strasbourg blir det mycket billigare.
EnglishNot only that, but they attach additional tanks to their lorries so as to be able to fill up with enough fuel to make their journeys that much more profitable.
Inte bara det, man bygger extra tankar på lastbilarna för att kunna fylla på så mycket att resan blir extra förtjänstgivande.
EnglishAccording to the Commission’ s explanatory note to the harmonisation proposal, countless drivers drive extra miles to fill up cheaper elsewhere.
Min första invändning är att förslaget inte stämmer överens med andra förslag om att tackla miljöproblem på grund av rörlighet och transport.
EnglishAccording to the Commission’s explanatory note to the harmonisation proposal, countless drivers drive extra miles to fill up cheaper elsewhere.
Enligt kommissionens motivering till harmoniseringsförslaget kör ett oräkneligt antal förare extra mil för att tanka billigare någon annanstans.
EnglishI assume that here in this Chamber, which is now starting to fill up nicely, there are few Members for whom this prospect is an enticing one.
Jag förmodar att det finns en del ledamöter här i plenisalen, som nu börjar fyllas ordentligt, som tycker att det är ett lockande framtidsperspektiv.
EnglishFor different reasons, the Commission cannot support the amendments that introduce certain measures for exhausted mine voids that have been allowed to fill up with water.
En annan fråga är krav på finansiella säkerheter för att täcka kostnader om verksamhetsutövarna inte längre kan ställas till svars.
EnglishNo one can think that it is good for the internal market that giant lorries should make long detours in order to fill up with cheap diesel in places such as Luxembourg.
Ingen kan tycka att det är bra för den inre marknaden att gigantiska lastbilar åker långa omvägar för att tanka billig diesel, i bland annat Luxemburg.
EnglishI have come to the opinion that agendas for the Friday sessions have been engineered to fill up the session and are becoming increasingly meaningless.
Jag har kommit fram till den åsikten att dagordningarna för fredagssammanträdena har skapats för att fylla ut sammanträdesperioden och håller på att bli alltmer meningslösa.
EnglishFor different reasons, the Commission cannot support the amendments that introduce certain measures for exhausted mine voids that have been allowed to fill up with water.
Av andra skäl kan kommissionen inte stödja de ändringsförslag som innebär att vissa åtgärder införs för uttjänta gruvhål som har lämnats att vattenfyllas.

Más szótárak

English
  • fill up with

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.