angol-svéd fordítás erre a szóra: fill me

EN

"fill me" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "fill me".

Hasonló fordítások a(z) "fill me" szóra svédül

fill főnév
to fill ige
me névmás
Swedish

Példamondatok a(z) "fill me" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI must admit that the view that Parliament is putting forward today does not exactly fill me with enthusiasm.
Jag måste ärligt erkänna att det synsätt som parlamentet visar i dag inte gör mig särskilt upphetsad.
EnglishLet me fill the honourable member in a bit.
Jag skulle vilja komplettera vad ledamoten har sagt med följande.
English(PL) Madam President, the provisions included in the report under discussion today fill me with great enthusiasm.
(PL) Fru talman! Jag känner mig mycket entusiastisk över bestämmelserna i det betänkande som diskuteras i dag.
EnglishCould you help me fill out the form?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
EnglishCall me tomorrow and fill me in.
Ring i morgon och berätta vad det blev.
EnglishIt asked me to fill in what I had.
EnglishAllow me, therefore, to be somewhat more brief.
Uppriktigt sagt vet jag inte vad jag skall säga om detta betänkande i sju minuter, så tillåt mig att hålla det något kortare än så.
EnglishThe Commission document expected to be ready in December 1999 was delayed until January, then February, and the initial thinking does not fill me with much optimism.
Kommissionens dokument som skulle komma i december 1999 har skjutits upp till januari och sedan till februari, och de första kommentarerna gör mig knappast optimistisk.

Más szótárak

English
  • fill me

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.