angol-svéd fordítás erre a szóra: filed with

EN

"filed with" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "filed with".

Hasonló fordítások a(z) "filed with" szóra svédül

filed ige
Swedish
to file ige
file főnév
with prepozíció
Swedish

Példamondatok a(z) "filed with" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
I Litauen ansökte också det litauiska flygbolaget ”FlyLAL” om konkurs i år.
EnglishThe victim’s family, however, has filed a lawsuit against the American soldiers involved.
Offrets familj har dock öppnat process mot de inblandade amerikanska soldaterna.
EnglishIf it has not, can you explain why no such request has been filed by Greece?
Om så inte är fallet, kan ni förklara varför Grekland inte har lämnat in en sådan ansökan?
EnglishDuring the year, applications for four new patent and registered design families were filed.
Under året har ansökningar för fyra nya patent- och mönsterskyddsfamiljer lämnats in.
EnglishThis woman was ordered to leave the country after she filed a complaint with the police.
Denna kvinna beordrades att lämna landet efter att hon hade lämnat in ett klagomål hos polisen.
English(ET) Over the past nine years, 77 airlines have filed for bankruptcy.
(ET) Under de senaste nio åren har 77 flygbolag ansökt om konkurs.
EnglishLet us be clear: without this directive, patents will continue to be filed.
Låt oss tala klarspråk: utan det här direktivet kommer patentansökningarna att fortsätta strömma in.
EnglishIn the official police report filed the next day there was no mention at all of the incident.
I den officiella polisrapport som lämnades in dagen efter nämndes ingenting om det som inträffat.
EnglishSeventy-seven airlines have filed for bankruptcy in the European Union since 2000.
Sedan 2000 har 77 flygbolag i EU begärts i konkurs.
EnglishThe complaint they have filed with the ICAO is in fact uncalled-for blackmail.
Deras klagomål till den internationella organisationen för civil luftfart är egentligen en onödig utpressning.
EnglishThen I'm sure you filed your paperwork correctly... for once.
Då har du säkert gjort klart dina rapporter, för en gångs skull...?
EnglishOver 250 complaints against the actions of this office have been filed with the Committee on Petitions.
Det har lämnats in över 250 klagomål mot denna myndighet till utskottet för framställningar.
EnglishThe paragraph has changed according to the amendment we have filed.
Vi kan därför inte rösta om detta tyvärr. Punkten har ändrats i enlighet med den ändring vi har gjort.
EnglishAll of that has to be filed in the Court, it has to be translated.
Allt detta måste inregistreras i domstolen och översättas.
EnglishToo often public participation is filed away in some deep, dark drawer and very conveniently ignored.
Offentligt deltagande stoppas alltför ofta undan i någon djup, mörk låda och glöms bekvämt bort.
EnglishIn the absence of a decision to lift the ban, the case will be filed with the European Court of Justice.
Om beslut inte fattas om att lyfta importförbudet kommer frågan att överlämnas till EG-domstolen.
EnglishMany dossiers are currently being filed with precisely this concern.
Nu anmäls många ärenden just med tanke på detta.
EnglishOften, environmental officials draw up official reports which are subsequently 'filed away' within the legal system.
Ofta upprättar miljötjänstemän polisanmälningar som helt enkelt avskrivs av rättsväsendet.
EnglishForty-one per cent of the condemned have not filed appeals.
41 procent av de dömda har inte överklagat sina domar.
EnglishOften, environmental officials draw up official reports which are subsequently 'filed away ' within the legal system.
Ofta upprättar miljötjänstemän polisanmälningar som helt enkelt avskrivs av rättsväsendet.

Más szótárak

English
  • filed with

Még több a angol-magyar szótárban.