angol-svéd fordítás erre a szóra: filed away

EN

"filed away" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "filed away".

Hasonló fordítások a(z) "filed away" szóra svédül

filed ige
Swedish
to file ige
file főnév
away melléknév
Swedish
away határozószó

Példamondatok a(z) "filed away" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishToo often public participation is filed away in some deep, dark drawer and very conveniently ignored.
Offentligt deltagande stoppas alltför ofta undan i någon djup, mörk låda och glöms bekvämt bort.
EnglishOften, environmental officials draw up official reports which are subsequently 'filed away' within the legal system.
Ofta upprättar miljötjänstemän polisanmälningar som helt enkelt avskrivs av rättsväsendet.
EnglishOften, environmental officials draw up official reports which are subsequently 'filed away ' within the legal system.
Ofta upprättar miljötjänstemän polisanmälningar som helt enkelt avskrivs av rättsväsendet.
EnglishIt would cost a great deal of money and generate a great deal of paper, which would simply be filed away in Brussels.
Det skulle kosta en hel del pengar och ge upphov till en hel del papper som helt enkelt skulle hamna i arkiven i Bryssel.
EnglishWe certainly cannot have a situation where an assessment is carried out and the findings are then filed away, never to be seen again.
Det får ju inte vara på så vis att en granskning genomförs och resultatet häftas ihop och försvinner i pärmarna!
EnglishA number of very important directives, like the fifth, have been filed away by the Council and never seen the light of day again.
Flera mycket viktiga direktiv, som till exempel det femte, har lagts åt sidan av rådet och sedan inte sett dagens ljus igen.
EnglishThe study was carried out in Italy, filed away and forgotten about, and it was concluded that the tiger would simply die out.
Undersökningen gjordes i Italien, sedan hamnade den i en skrivbordslåda och man konstaterade: Jaha, så ligger det till, nu dör tigern ut.
EnglishOne of those cases filed away in our selective first-world memory is the situation in Central America and the dramatic effects of the drought which has been devastating it for more than three months.
Ett av dessa fall som nu har arkiverats i den rika världens selektiva minne är situationen i Centralamerika och torkans dramatiska effekter som ödelägger området sedan över tre månader tillbaka.

Más szótárak

English
  • filed away

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.