angol-svéd fordítás erre a szóra: file under

EN

"file under" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "file under".

Hasonló fordítások a(z) "file under" szóra svédül

file főnév
to file ige
under határozószó
Swedish
under prepozíció

Példamondatok a(z) "file under" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMake sure that your printer has been setup under File - Printer Setup.
Kontrollera att rätt skrivare är inställd under Arkiv - Skrivarinställning....
EnglishThe Insert dialog is set up like the Open dialog under File.
Dialogrutan Infoga är uppbyggd på samma sätt som dialogrutan Öppna på menyn Arkiv.
EnglishIt offers you interactive help; the individual steps are explained under File - AutoPilot.
Den hjälper dig interaktivt; de enskilda stegen förklaras i beskrivningen av Arkiv - AutoPilot.
EnglishSave the table with the File - Save as command and under File type select the " Text CSV " filter.
Spara tabellen med kommandot Arkiv - Spara som och välj filtret " Text CSV " under Filtyp.
EnglishYou can select an image file under Picture filename.
I området Grafikfilnamn kan du sedan välja en grafikfil.
EnglishI am afraid I ran out of my office with the wrong file under my arm and had to go back for the correct one.
Jag sprang tyvärr ut från mitt kontor med fel pärm under armen och var tvungen att gå tillbaka och hämta den rätta.
EnglishI am afraid I ran out of my office with the wrong file under my arm and had to go back for the correct one.
Även om vi utan tvekan gjorde framsteg på detta område kan det aldrig bli aktuellt att vi upphör med våra insatser.
EnglishUnder File Type, select " Text " or " Web page ".
Du väljer " Text " eller "Webbsida " som Filtyp.
EnglishThis should be done quickly, since we want to facilitate an agreement on the file under the Slovenian presidency.
Det bör kunna ske snabbt eftersom vi vill underlätta en överenskommelse i ärendet under det slovenska ordförandeskapet.
EnglishAll information entered under File - Properties remains intact when the document is saved, even if a new name is used.
Information som du anger under Arkiv - Egenskaper ändras inte när dokumentet sparas, även om du använder ett nytt namn.
EnglishUnder File type, Web page is already selected.
EnglishWhen you open the Save dialog with the Save Line Styles icon, all existing line styles will be saved as a file under the name you specify.
Om du öppnar dialogrutan Spara som via symbolen Spara linjestiltabell, sparas alla tillgängliga linjestilar som fil med ett namn som du väljer.
EnglishFor example, the " first name " and " last name " in the data fields under File - Properties is used to identify the author of a new document.
Uppgifterna i datafälten " Förnamn " och "Efternamn " används under Arkiv - Egenskaper för att t.ex. ange ditt namn som författare till ett nytt dokument.
EnglishThe subject of your invitation this evening, Madam President, is a specific file which is currently under examination and about which I must therefore observe a measure of discretion.
Föremålet för er inbjudan i kväll, fru talman, är ett specifikt ärende som för närvarande granskas, och som jag därför är förhindrad att kommentera i alla detaljer.

Más szótárak

English
  • file under

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.