angol-svéd fordítás erre a szóra: file name

EN

"file name" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "file name".

Példamondatok a(z) "file name" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf you insert the object as a link, only a reference to the file name is inserted.
Om du infogar objektet som länk, skapas bara en referens till filnamnet.
EnglishThe entered file name will be used by the speaker to move through the slides.
Det inmatade filnamnet används senare av föredragshållaren för att byta åhörarnas sidor.
EnglishThe current selection that matches the details of File name and File type is displayed here.
Här visas det urval som passar till de aktuella uppgifterna vid Filnamn och Filtyp.
EnglishNew target files are written (with the new file name extension) in the same or a new folder.
Nya målfiler skrivs (med nytt filnamnstillägg), i samma eller en annan mapp.
EnglishWhen you create and save a document for the first time, the title is the same as the file name.
Om du skapar och sparar ett nytt dokument är rubriken identisk med filnamnet.
EnglishEnter here the graphic's path and file name which you want to have displayed on the button.
Här anger Du sökväg och filnamn för den grafik som ska visas på knappen.
EnglishOnce you have selected a directory and entered a file name click Save.
När du har valt en katalog och angett ett filnamn klickar du på Spara.
EnglishEnter here the URL or the file name from which the external data is to be loaded.
Ange från vilken URL eller fil som de externa data laddas.
EnglishAfter selecting a folder and entering a file name, click Save.
När du har valt en katalog och matat in ett filnamn klickar du på Spara.
EnglishClick here to use the content of the selected data field as the file name for the form letter.
Markera det här alternativet om innehållet i de markerade datafälten ska användas som filnamn.
EnglishIf the document has not yet been saved, the file name field remains empty.
Om du inte har sparat dokumentet ännu är filnamnet tomt.
EnglishYou can enter a file name in the text box, or click "... " to search for a file.
I textfältet kan du ange ett filnamn, eller så klickar du på "... " och letar efter en fil i dialogrutan Infoga.
EnglishFor export as ASP we recommend selecting a " secret " file name for the HTML file (see below for more details).
Vid export som ASP bör du ge HTML-filen ett " hemligt " filnamn, se vidare nedan.
EnglishDelete with the Backspace key as many characters until only the beginning of the new file name remains.
Radera så många tecken med backstegstangenten att bara början av det nya filnamnet är kvar.
EnglishIf the data name is longer than the list field, only the beginning of the file name is displayed.
Om filnamnet är längre än textfältet visas början på filnamnet.
EnglishName the file, which ends with the.HTM or.HTML extension.
Ge filen ett namn som slutar med filnamnstillägget.HTM eller.HTML.
EnglishLong-click to select either title, file name or path/file name from a submenu.
Om du klickar litet längre visas en undermeny där du kan ange om rubrik, filnamn eller sökväg / filnamn ska infogas.
EnglishEdit the format of inserted date, time, author, page number and file name fields here.
Här redigerar du formateringen av infogade fältkommandon för datum, klockslag, författare, sidnummer och filnamn.
EnglishSave your document under a specific location and file name here.
Här sparar du ditt dokument med ett filnamn och en plats.
EnglishFile is the complete file name, including path specification.
fil är namnet på filen, inklusive dess fullständiga sökväg.

Más szótárak

English
  • file name

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.