angol-svéd fordítás erre a szóra: file a complaint

EN

"file a complaint" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "file a complaint".

Példamondatok a(z) "file a complaint" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHow can I file a complaint with a government agency about malware?
Hur kan jag anföra besvär mot skadliga program till en myndighet?
EnglishWe will be forced to file a complaint, although I would very much like to avoid this course of action.
Vi kommer att tvingas att inkomma med klagomål, även om jag allra helst vill undvika att vidta sådana åtgärder.
EnglishSome common bank transactions may take longer if your account is based abroad, and it may be more difficult for you to file a complaint.
Vissa vanliga bankärenden kan ta längre tid om du har ett utlandskonto, och det kan vara svårare att överklaga beslut.
EnglishFor us it represents an important step in recognition of the role and legitimate rights of citizens who file a complaint with the Commission.
För oss utgör detta ett betydelsefullt steg med avseende på erkännandet av de medborgare som lämnar in ett klagomål till kommissionen och av deras lagstadgade rättigheter.
EnglishIt is difficult for battered women to file a complaint; free legal assistance would encourage the victims and help reduce the number of incidents that have gone unpunished.
Det är svårt för slagna kvinnor att göra en anmälan. Kostnadsfri rättshjälp skulle uppmuntra offren och bidra till att minska antalet incidenter där förövarna går ostraffade.
EnglishPerhaps the Commission should come up with a recommendation to file a complaint against putting the family in many Member States at a material, moral and even fiscal disadvantage.
Kanske skulle det också behövas en rekommendation från kommissionen för att klaga på att familjen blivit eftersatt i materiell, moralisk och till och med fiskal bemärkelse i många medlemsstater.

Más szótárak

English
  • file a complaint

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.