angol-svéd fordítás erre a szóra: figuring out

EN

"figuring out" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "figuring out".

Példamondatok a(z) "figuring out" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey think, well, you know, figuring out what people think about cola's not that easy.
De tänkar att, ja, du vet, det är inte helt okomplicerat att räkna ut vad folk tycker om cola.
EnglishCrucially, we haven't been figuring out how to live in oneness with the Earth and every other living thing.
Viktigare, vi har inte räknat ut hur man lever i enhet med jorden och alla levande varelser.
EnglishThousands of people are figuring out new ways to learn and, crucially, to respond, completing the cycle.
Tusentals människor hittar nya sätt att lära sig, och viktigast, att svara, och därmed sluta cirkeln.
EnglishSo we needed a social method for figuring out the answer to this.
Vi behövde en metod för att svara på dessa frågor.
EnglishThe junk food industry is really great at pressing our pleasure buttons and figuring out what's the most pleasurable.
Skräpmatsindustrin är riktigt bra på att trycka på våra njutningsknappar och på att lista ut det mest njutningsfulla.
EnglishPeople have a hard time figuring that out.
Många har problem med att förstå det här.
EnglishThe trick is figuring out who.
EnglishWe have smart people, very, very smart people, who are concerned about this and figuring out how to fix the problem, and we have the technology to do this.
Vi har smarta människor, extremt smarta, som bryr sig om och klurar fram lösningar på problemet, och vi har teknologin för att göra det.
EnglishAnother thing that information technology lets us do is start figuring out how to use less stuff by knowing, and by monitoring, the amount we're actually using.
En annan sak informationstekniken låter oss göra är att klura ut hur man minskar förbrukningen av saker genom att veta och övervaka mängden vi faktiskt använder.
EnglishAnd a few years ago, a wonderful researcher named Kevin Dunbar decided to go around and basically do the Big Brother approach to figuring out where good ideas come from.
Så för några år sen bestämde sig en strålande forskare vid namn Kevin Dunbar för att resa runt och gå tillväga enligt Big Brother-metoden för att få reda på var bra idéer kommer ifrån.

Más szótárak

English
  • figuring out

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.