angol-svéd fordítás erre a szóra: figured prominently

EN

"figured prominently" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "figured prominently".

Hasonló fordítások a(z) "figured prominently" szóra svédül

to figure ige
prominently határozószó
prominent melléknév
Swedish
prominent

Példamondatok a(z) "figured prominently" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe reason I mention this is that it figured prominently in this debate last year.
Skälet till att jag nämner det är att det var en framträdande fråga i förra årets debatt.
EnglishAs I have mentioned, 2004 was a year in which European subjects figured prominently in headlines throughout the Union.
Som jag nämnde var 2004 ett år då EU-frågor gav upphov till rubriker över hela unionen.
EnglishAs we all know, energy efficiency is a question that has figured prominently while we have been drawing up our energy policy.
Som vi alla vet är energieffektiviteten en fråga som har fått stor betydelse när det gäller att utarbeta vår energipolitik.
EnglishOver the past few weeks Iraq has figured more and more prominently, as the Minister just said, on the international agenda.
Under de senaste veckorna har Irak nämnts allt oftare - som ministern just sade - i samband med den internationella dagordningen.
EnglishHuman rights were an issue that figured prominently in the resolution passed by this House last year against lifting the ban.
Mänskliga rättigheter var en fråga som hade en framskjuten plats i den resolution mot ett hävande av embargot som Europaparlamentet antog förra året.

Más szótárak

English
  • figured prominently

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.