angol-svéd fordítás erre a szóra: figure it out

EN

"figure it out" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "figure it out".

Példamondatok a(z) "figure it out" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFeynman decided, as a sort of amateur helium physicist, that he would try to figure it out.
Feynman bestämde sig, som amatör-helium-fysiker, för att försöka lista ut det.
EnglishIf you had your game faces on at the academy, you ought to figure this out.
Om ni damer hörde upp på polisskolan ska ni kunna lista ut det här.
EnglishWe can actually figure it out using really basic signal processing.
Vi kan lista ut det genom att använda grundläggande signalbehandling.
EnglishBecause if we could figure that out, we would have a virtually unprecedented human resource on our hands.
Därför att om vi kunde luska ut detta så skulle vi ha en nästan oöverträffad mänsklig resurs till hands.
EnglishI had actually been trying to figure it out for a while.
Jag har funderat på det ett bra tag nu.
EnglishCouldn't you figure it out that it was a trap?
Förstod du inte att det var en fälla?
EnglishI'm going to figure it out sooner or later.
Förr eller senare, får jag reda på det.
EnglishWe must make sure that, should this happen, the Americans will help and there will be reciprocity, but we must figure that out.
Om så sker måste vi se till att amerikanerna hjälper till och att det finns ömsesidighet, men detta måste vi klargöra.
EnglishI've got 3 weeks at sea to figure it out.
EnglishThis is not a figure plucked out of the air: it is an attempt to provide an honest assessment of what our rhetoric actually means.
Detta är ingen siffra som är tagen ur tomma luften: Det är försök att ge en ärlig redovisning av innebörden av vår retorik.
EnglishAnd you see, there's a lot of back and forth in trying to make that happen, trying to figure it out -- years and years, oftentimes.
Och ni ser, det är mycket fram och tillbaka när man försöker få det att hända, försöker fundera ut det ... många gånger i flera år.
EnglishI'll figure something out.
EnglishWe'll figure it out later.
EnglishWe can figure this out.
EnglishWe'll figure it out up there.
EnglishYou can figure them out.
EnglishI can't figure you out.
EnglishYou'll figure it out,
EnglishYou figure it out!
EnglishNow, the first person to figure that out and do something about it on a national scale was that well-known, bleeding heart liberal Margaret Thatcher.
Den första människan som räknade ut detta och som gjorde något åt det på ett nationalt plan var den välkända, medlidsamme liberalen Margaret Thatcher.

Más szótárak

English
  • figure it out

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.