angol-svéd fordítás erre a szóra: figure from

EN

"figure from" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "figure from".

Hasonló fordítások a(z) "figure from" szóra svédül

figure főnév
to figure ige
from határozószó
Swedish
from prepozíció
from kötőszó
Swedish

Példamondatok a(z) "figure from" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOver the same period the French figure has fallen from 30 million to 8 million.
Under samma period har antalet franska får sjunkit från 30 miljoner till 8 miljoner.
EnglishAlready, millions of Europeans are jobless, and the figure is rising from one day to the next.
Miljoner européer är redan arbetslösa, och siffran stiger från dag till dag.
EnglishTherefore we should ask for this figure more frequently from the Member States that are at risk.
Därför bör vi oftare fråga de medlemsstater som ligger i riskzonen efter denna siffra.
EnglishThis figure has decreased from 2 034 in 2007, but most of the releases were due to completion of sentence.
Det är en minskning från 2 034 under 2007, men de flesta släpptes fria efter avtjänat straff.
EnglishIt is a figure drawn from thin air which somehow gives the impression that pesticide use is inherently bad.
Det är en siffra som är gripen ur luften och ger intryck av att bekämpningsmedel är skadliga i sig.
English" Look at that mysterious figure emerging from the fog. "
" Titta, en underlig figur lösgör sig ur dimman. "
EnglishThis 7% may well seem rather a low figure to you, but, from our perspective, it is quite high.
Det kan kanske vara så att ni anser att även dessa 7 procent är för lite; men av våra beräkningar framgår att detta är något viktigt.
EnglishThis 7 % may well seem rather a low figure to you, but, from our perspective, it is quite high.
Det kan kanske vara så att ni anser att även dessa 7 procent är för lite; men av våra beräkningar framgår att detta är något viktigt.
EnglishHe is a figure from Estonia who, more than most, is bound up with Europe's future and, of course, with her present.
Han är en person från Estland, som har fler band än de flesta till EU:s framtid och naturligtvis till unionen i nutid.
EnglishWhere does this figure come from?
EnglishWhere does this figure come from?
EnglishNo, the figure comes from the Commission, which has estimated the costs of managing Natura 2000 as at least EUR 6.1 billion per year.
Nej, den här siffran kommer från kommissionen som har uppskattat kostnaden av förvaltningen av Natura 2000 till åtminstone 6,1 miljarder per år.
EnglishTherefore, if the figures in a subdocument are numbered from " figure 1 " to " figure 10 ", the figures in the next subdocument can start with " figure 11).
Om bilderna i ett deldokument är numrerade från " Bild 1 " till "Bild 10 " ska bilderna fortsätta med "Bild 11 " i nästa deldokument.
EnglishThat is undoubtedly why the figure increased from 14 to 19 in the interval between Mr Vidal-Quadras's announcement and my own of just a moment ago.
Det är utan tvekan anledningen till att antalet namn ökade från 14 till 19 under tiden mellan Vidal-Quadras' tillkännagivande och mitt eget alldeles nyss.
EnglishThat is the alarming figure taken from the excellent report by my colleague from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Mrs Maria Carlshamre.
Det är därför mycket viktigt att de 25 nationella straffrätterna från och med nu betraktar barnen som offer på samma sätt som mödrarna.
EnglishWe are now also informed of Russian troops and Chechen rebels together earning a handsome figure from oil which is transported through the region illegally.
Vi får nu höra att de ryska trupperna och de tjetjenska rebellerna tillsammans tjänar stora summor på de oljetransporter som på illegal väg transporteras genom området.
EnglishWe have lost an exceptional figure from the European scene, a colleague whose tragic and untimely death has left a vacuum which will be hard to fill.
En anmärkningsvärd personlighet har försvunnit från den europeiska arenan, en kollega vars tragiska och för tidiga bortgång har efterlämnat ett tomrum som blir svårt att fylla.
EnglishThe fund needs to be supplemented, but it now fortunately appears that we need less than we originally thought and that we can reduce the figure from 10 % to 8 %, which is good news.
Nu visar det sig lyckligtvis att det behövs litet mindre än man först trodde och att vi kan minska beloppet från 10 till 8 procent. Det är en fördel.
EnglishThat is the alarming figure taken from the excellent report by my colleague from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Mrs Maria Carlshamre.
Denna alarmerande siffra är hämtad från det utmärkta betänkandet som min kollega Maria Carlshamre i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa har lagt fram.
EnglishThe euro has also facilitated the creation of 16 million jobs over the last 10 years in the euro area, three times the corresponding figure from the previous decade.
Euron har bidragit till att 16 miljoner jobb har skapats under de senaste 10 åren i euroområdet, tre gånger så många som motsvarande siffra under det föregående årtiondet.

Más szótárak

English
  • figure from

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.