EN fights
volume_up
{többes szám}

fights (és: games, matches)
Did you really think you won those fights on your own?
Tror du att du vann alla matcher själv?

Példamondatok a(z) "fights" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd Somaly Mam, a Cambodian activist who fights passionately against child prostitution.
Och Somaly Mam, en Kambodjansk aktivist som passionerat kämpar mot barnprostitution.
EnglishI am fully in favour of a Europe that ceaselessly fights all forms of discrimination.
Jag ställer mig helt bakom ett EU som oupphörligt bekämpar alla former av diskriminering.
EnglishThe Winter festival Yukigassen - World snowball fights, and LTU Spring Session are some of them.
Vinterfestivalen Yukigassen - VM i snöbollskrig och LTU Spring Session är några.
EnglishWhat we note is that you are frightened of the rising grass-roots fights which have emerged...
Det vi kan notera är att ni är rädda för de växande gräsrotskamper som har uppstått …
EnglishWhat we note is that you are frightened of the rising grass-roots fights which have emerged ...
Det vi kan notera är att ni är rädda för de växande gräsrotskamper som har uppstått …
EnglishIf one fights for one' s daily bread, one will not be concerned with e-mail.
Den som kämpar för sitt dagliga bröd tänker inte på e-post.
EnglishIf one fights for one's daily bread, one will not be concerned with e-mail.
Den som kämpar för sitt dagliga bröd tänker inte på e-post.
EnglishIndeed, there is still no cease-fire and the fights around the capital of Bujumbura simply continue.
Det har ännu inte ingåtts något eldupphör och striderna runt huvudstaden Bujumbura fortsätter bara.
EnglishYou know that the European Union fights incessantly against the death penalty.
EU kämpar oupphörligen mot dödsstraff.
EnglishBecause man fights his own self... to find out what it is about him...
För människan bekämpar sig själv för att...
EnglishIt just wants to replay the fights of the early 70s.
Det vill bara se en repris på kamperna i början av 70-talet.
EnglishThis House fights for the right of people to emigrate.
Europaparlamentet kämpar för människors rätt att emigrera.
EnglishThere are two fundamental continuing fights behind this.
Allt bottnar i två grundläggande och oavslutade kamper.
EnglishIn the age of ubiquitous internet the EU fights for everyone's right to the protection of personal data.
I dag har nästan alla tillgång till internet och därför måste EU se till att våra personuppgifter skyddas.
EnglishIt is a provocative act aimed at prosecuting anyone who voices opposition and fights for a better tomorrow.
Det är en provokation med syfte att lagföra var och en som gör motstånd och kämpar för en bättre morgondag.
EnglishThe way such fights look at present, however, they are about cruelty to animals, something that must not be subsidised.
Som det ser ut nu, handlar det dock om djurplågeri, vilket inte ska stödjas med finansiella medel.
EnglishIf either of us fights a war on terror in a way that breaches these fundamental principles, the terrorists have won.
Jag ser fram emot att få höra hur EU med kraft agerar för att stoppa detta moraliska och rättsliga förfall.
EnglishThe PVV also proclaims itself a party that fights crime and wants to send people back to their homeland.
PVV förklarar sig även vara ett parti som bekämpar brottslighet och vill skicka tillbaka människor till deras hemländer.
English'The US fights, the UN feeds and the EU funds'.
”USA strider, FN ger mat och EU ger pengar.”
EnglishThe animals are seriously harmed, because of the risk of the friction, rubbing, injuries and fights which may arise.
Detta har framkommit i vetenskapliga och tekniska studier som har utförts på EU-nivå av transportarbetarfederationen.