angol-svéd fordítás erre a szóra: fighting poverty

EN

"fighting poverty" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "fighting poverty".

Hasonló fordítások a(z) "fighting poverty" szóra svédül

fighting melléknév
to fight ige
fight főnév
poverty főnév

Példamondatok a(z) "fighting poverty" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWhilst EU funding in this area is to be welcomed, it is not fighting poverty.
Även om EU-finansiering inom området ska välkomnas är detta inte fattigdomsbekämpning.
EnglishThe report rightly refers to a whole range of guidelines on fighting poverty.
I betänkandet hänvisas med all rätt till en mängd riktlinjer för att bekämpa fattigdomen.
EnglishBut it is also important that Pakistan continues to make progress in fighting poverty.
Men det är också viktigt att Pakistan fortsätter att göra framsteg i kampen mot fattigdomen.
EnglishWe have to see if we can get real take-off on fighting poverty.
Vi får se om det blir verkliga effekter när det gäller fattigdomsbekämpningen.
EnglishWe need a long-term strategy for fighting poverty as an integral part of EU policy.
Vi behöver en långsiktig strategi för att bekämpa fattigdom som en integrerad del av EU:s politik.
EnglishAs a tool for fighting poverty, international trade is necessary, but inadequate.
Som redskap för att bekämpa fattigdomen är den internationella handeln nödvändig men inte tillräcklig.
EnglishAfter all, fighting poverty is the main aim of European development policy.
Att bekämpa fattigdomen är när allt kommer omkring det huvudsakliga målet för EU:s utvecklingspolitik.
EnglishAfter all, fighting poverty is the main aim of European development policy.
Att bekämpa fattigdomen är när allt kommer omkring det huvudsakliga målet för EU: s utvecklingspolitik.
EnglishFighting terrorism today also means fighting this poverty.
Att bekämpa terrorismen i dag innebär också att bekämpa denna misär.
EnglishSocial cohesion means all three, it means fighting poverty, inequality and exclusion.
Social sammanhållning omfattar alla tre, och innebär att vi måste bekämpa fattigdom, ojämlikhet och utanförskap.
EnglishFor example, Liberals believe that fair trade, in particular, is one of the best ways of fighting poverty.
Liberalerna anser till exempel att rättvis handel är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom.
EnglishWhen I'm not fighting poverty, I'm fighting fires as the assistant captain of a volunteer fire company.
När jag inte bekämpar fattigdom, så bekämpar jag bränder som assisterande kapten för frivilligbrandkåren.
EnglishBy abolishing the Development Council, fighting poverty has become subordinate to foreign policy.
Avskaffande av rådet (utvecklingssamarbete) gör att bekämpandet av fattigdom underordnas internationell politik.
EnglishAfrica is fighting poverty but it is rich in raw materials.
Afrika kämpar mot fattigdom men är rikt på råvaror.
EnglishIt must be guaranteed that the resources which have become available are actually spent on fighting poverty.
Det måste garanteras att de resurser som tillgängliggjorts verkligen används för att bekämpa fattigdom.
EnglishThey are, above all, focused on fighting poverty.
Dessa är framför allt inriktade på att bekämpa fattigdom.
EnglishWorld trade with the intention of fighting poverty.
Världshandel till förmån för bekämpning av fattigdom.
EnglishAre we supposed to be fighting poverty?' - is it not grotesque that poverty and inequality are rising in Europe today?
Ska vi bekämpa fattigdomen?” - är det inte groteskt att fattigdomen och ojämlikheten ökar i Europa i dag?
EnglishThis financing must be in addition to the resources that the rich nations have already promised for fighting poverty.
Denna finansiering måste gå utöver de resurser som den rika världen redan lovat till fattigdomsbekämpning.
EnglishHowever, it also explains the renewed focus on fighting poverty, and not simply as a result of 11 September.
Det förklarar dock även den förnyade uppmärksamheten för fattigdomsbekämpning och inte bara till följd av 11 september.

Más szótárak

English
  • fighting poverty

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.