angol-svéd fordítás erre a szóra: fighting fraud

EN

"fighting fraud" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "fighting fraud".

Példamondatok a(z) "fighting fraud" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, 1999 was a year of great progress in fighting fraud.
Herr talman, kära kolleger! 1999 var ett förändringens år inom bedrägeribekämpningen.
EnglishThe Commission's own fraud fighting service, UCLAF, is also active.
Kommissionens egen tjänst för bedrägeribekämpning, UCLAF, är också aktiv.
EnglishWithout the facts we are fighting fraud with one hand tied behind our back.
Utan dessa fakta bekämpar vi bedrägeri med ena handen bakbunden.
EnglishSo openness is an effective tool in preventing and fighting fraud and corruption.
Öppenhet är sålunda ett effektivt instrument för att förebygga och bekämpa bedrägeri och korruption.
EnglishYou need to show the same commitment to fighting fraud as we are within the European Parliament.
Ni måste visa samma engagemang i kampen mot bedrägeri som vi gör i Europaparlamentet.
EnglishAs Mr Lundgren pointed out, fighting fraud is a very systemic question.
Som Nils Lundgren påpekade är bedrägeribekämpningen en fråga som verkligen rör hela systemet.
EnglishThis is not because I do not approve of fighting all types of fraud - of course I do!
Och detta gör jag inte därför att jag skulle vara emot att bekämpa alla typer av bedrägerier - fattas bara!
EnglishHow can we avoid lapsing into excessive regulation while fighting fraud effectively?
Hur kan vi undvika att hemfalla åt ett alltför omfattande regelverk och samtidigt effektivt bekämpa bedrägerier?
EnglishI would also like so say a few words about how the Commission's work on fighting fraud is organised.
Jag vill också säga några ord om hur kommissionens arbete med att bekämpa fusk har organiserats.
EnglishWe shall have the opportunity of debating other reports on the subject of fighting fraud this year.
Vi kommer detta år att få tillfälle att diskutera ytterligare betänkanden om "bedrägeribekämpning".
EnglishThe European anti-fraud office OLAF should commit to fighting fraud in Europe as its main task.
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF, bör huvudsakligen ägna sig åt bedrägeribekämpning i EU.
EnglishWe need to prevent problem gambling and under-age gambling, in addition to fighting fraud and crime.
Vi måste förhindra spelmissbruk och minderårigas spelande och dessutom bekämpa bedrägeri och brott.
EnglishWe shall have the opportunity of debating other reports on the subject of fighting fraud this year.
Vi kommer detta år att få tillfälle att diskutera ytterligare betänkanden om " bedrägeribekämpning ".
EnglishFighting fraud is a very delicate matter.
Om det handlar om bedrägeribekämpning, har vi en mycket svår punkt att angripa.
EnglishBut above all, fighting fraud is an absolute must.
Men framför allt är kampen mot bedrägeriet ett absolut måste.
EnglishThe system for fighting fraud must finally be perfected by enhancing the penal judicial dimension.
Slutligen måste systemet med bedrägeribekämpning förbättras genom att man stärker den straffrättsliga dimensionen.
EnglishToday we are debating Mrs Theato's report on the Commission's report on its strategy for fighting fraud.
Vi diskuterar i dag Theatos betänkande beträffande kommissionens rapport om sin bedrägeribekämpningsstrategi.
EnglishThey have been tireless workers on fighting fraud in the European Union since they were appointed.
De har, alltsedan de utsågs till föredragande, outtröttligt arbetat för att bekämpa bedrägeri i Europeiska unionen.
EnglishWe shall carefully scrutinise it, to see how serious the Commission really is about fighting fraud.
Vi kommer att granska det noga för att få reda på hur allvarligt kommissionen egentligen tar bedrägeribekämpningen.
EnglishThe European Union has an instrument for fighting this fraud: the Directive on the Taxation of Savings Income.
Europeiska unionen har ett instrument för att bekämpa detta fusk: Direktivet för beskattning av inkomster från sparande.

Más szótárak

English
  • fighting fraud

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.