angol-svéd fordítás erre a szóra: fighting each other

EN

"fighting each other" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "fighting each other".

Hasonló fordítások a(z) "fighting each other" szóra svédül

fighting melléknév
to fight ige
fight főnév
each határozószó
Swedish
each névmás
other melléknév
other névmás

Példamondatok a(z) "fighting each other" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe right of peoples, indeed, of peoples fighting each other.
Folkens rättigheter, med andra ord, folken som bekämpar varandra.
EnglishWe must bridge the gap between the West and the rest of the world, instead of fighting each other.
Vi måste överbrygga klyftan mellan väst och resten av världen i stället för att strida mot varandra.
EnglishWe should not have to carry on fighting each other like this.
Det är en kamp som vi inte måste föra med varandra.
EnglishThe men wait for a sign that a war is beginning, in order to take up arms and begin fighting each other.
Männen väntar på ett tecken på att ett krig ska inledas, så att de kan ta till vapen och börja slåss med varandra.
EnglishThe Somalis are fighting each other more than they do other governments in neighbouring countries in order to reunite Somalia.
Somalierna slåss mot varandra mer än de slåss mot de andra regeringarna i grannländerna för att återförena Somalia.
EnglishFinally, I hope that in our committee, we will be able to stop fighting each other and get on with fighting fraud.
Till slut hoppas jag att vi i vårt utskott kommer att kunna sluta med att bekämpa varandra och börja bekämpa bedrägerier i stället.
EnglishAre the Greeks tired of fighting each other?
EnglishWe believe that within Kosovo too, the mentality of ethnic groups which are still fighting each other should make way for mutual respect.
Vi anser för övrigt att det även inom Kosovo måste ske en förändring, så att attityden hos de etniska grupper som fortfarande strider mot varandra byts ut mot en ömsesidig respekt.

Más szótárak

English
  • fighting each other

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.