angol-svéd fordítás erre a szóra: feeble

EN

"feeble" svéd fordítás

EN feeble
volume_up
{melléknév}

feeble (és: asthenic, bad, dead, dim)
That seems to me a very feeble basis for monitoring legislation.
Detta synes mig vara en ytterst svag grund för att kontrollera lagstiftning.
The wording about the principle of public access to official records looks to be very feeble.
Det verkar bli en mycket svag skrivning om offentlighetsprincipen.
It is my assumption that real estate speculators take advantage of the feeble nature of Valencian autonomy.
Jag antar att de som spekulerar i fastigheter drar nytta av att Valencias autonomi är så svag.
feeble (és: adynamic, beefy, floppy, languorous)
We have ended up with a feeble compromise of an agreement relating to a six-litre car in 2010.
I slutändan fick vi endast en slapp kompromiss i form av ett avtal om en sexlitersbil till 2010.
Jag anser att det är ett ytterst slappt argument.
The British Presidency has announced a code of conduct, but this code of conduct must not become a feeble compromise.
Det brittiska ordförandeskapet har aviserat en uppförandekodex, men den uppförandekodexen får inte bli en slapp kompromiss.
feeble (és: bad, diseased, ill, unsound)
feeble (és: dead, depressed, dim, downcast)
feeble (és: flimsy, fragile, frail, poor)
From now on they will be unable to make do with such a feeble budget as the one we are being offered.
Från och med nu kommer de omöjligt att klara sig med en sådan klen budget som den vi har erbjudits.
The statements made by the European Parliament are a feeble substitute for the lack of political will being shown by the EU Member States to avoid another tragedy in the Balkans.
Europaparlamentets viljeyttringar är en klen ersättning för den bristande politiska viljan i EU: s medlemsländer för att förhindra ytterligare en tragedi på Balkan.
feeble (és: ambiguous, blurry, cloudy, dark)
feeble (és: fragile, nice, sensitive, sore)
feeble (és: doughy, green, pale, sickly)
It is about time that the message sank in that feeble political will is not the answer to this crisis and makes solutions more expensive.
Det är på tiden att budskapet sjunker in om att en kraftlös politisk vilja inte är svaret på denna kris utan bara gör lösningarna dyrare.

Szinonimák (angolul) a(z) feeble szóra:

feeble

Példamondatok a(z) "feeble" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe cannot approve a Commission that comes up with such feeble answers in this area.
Vi kan inte godkänna en kommission som kommer med så otydliga svar på detta område.
EnglishIt is also significant insofar as its conclusions could not have been more feeble.
Det har även varit av betydelse, eftersom slutsatserna inte hade kunnat vara ynkligare.
EnglishBut it is also regrettable that the Commission's report is so feeble and meaningless.
Det är dock också att beklaga att kommissionens rapport är så torftig och uttryckslös.
EnglishI have never heard such feeble excuses in all my life; it is time to get this done.
Jag har aldrig i mitt liv hört maken till lama ursäkter! Det är dags att få detta gjort nu.
EnglishCouched in terms of total harmonisation, the proposal is too feeble for us.
Vi anser att förslaget är alltför kraftlöst för att medföra en fullständig harmonisering.
EnglishStockholm syndrome must be treated, but not through feeble reforms, as is happening in Romania.
Stockholmssyndromet måste behandlas, men inte med klena reformer, som i Rumänien.
EnglishLikewise, I think the choice of words with regard to energy policy is far too feeble.
På samma sätt tycker jag att det är alldeles för blekt ordval när det handlar om energipolitiken.
EnglishThe proposed amendments are far too feeble to have any real significance.
Förslagen är alltför veka för att få någon faktisk betydelse.
EnglishWe do not deplore its substance; rather, we find it pretty feeble.
Vi beklagar inte innehållet, utan finner det snarare halvhjärtat.
EnglishThe European Union's reaction to violations of these principles is sometimes feeble and often divided.
Europeiska unionen reagerar ibland svagt och ofta splittrat på kränkningar av dessa principer.
EnglishThe European Union' s reaction to violations of these principles is sometimes feeble and often divided.
Europeiska unionen reagerar ibland svagt och ofta splittrat på kränkningar av dessa principer.
EnglishThe excuses chosen by the budget wreckers are rather feeble.
De ursäkter som budgetsabotörerna har valt är rätt kraftlösa.
EnglishIt cannot be justified by resorting to such feeble arguments as the high tax regimes in certain fiscal systems.
Det kan inte rättfärdigas med halvhjärtade argument som att en del skattesystem har höga skatter.
EnglishAnd those freedoms - national freedoms - will triumph in the end, despite all your feeble machinations.
Och dessa friheter - nationella friheter - kommer att segra i slutändan, trots allt ert ynkliga tricksande.
EnglishAt first reading, the European Parliament was wrong not to react to the feeble proposals from the European Commission.
I förstabehandlingen reagerade tyvärr inte Europaparlamentet på Europeiska kommissionens lama förslag.
EnglishThis being the case, should we really be presenting feeble reform proposals such as these in this field at this historic juncture?
Ska vi då verkligen komma med dessa bleka reformförslag på området i detta historiska läge?
EnglishThis feeble compromise is a gift to the industry.
Denna svaga kompromiss är en gåva till industrin.
EnglishI find that a particularly feeble argument.
Jag anser att det är ett ytterst slappt argument.
EnglishThe Commissioner's feeble reply to the Parliament debate on Monday night shows that this is, in fact, very far from the case.
Komissionärens dunkla svar till parlamentet under måndagens debatt visar, utan tvekan, att så inte är fallet.
EnglishThe European Union's generous and feeble asylum policy is the real cause of the large influx of asylum seekers.
Europeiska unionens generösa och kraftlösa asylpolitik är den verkliga orsaken till den stora tillströmningen av asylsökande.